D.O.P. onthult stunt met een knipoog

0
903
DOEZUM-onthulling stunt-07

DOEZUM – De verdwenen borden van de buurt- en dorpshuizen van Lutjegast, Sebaldeburen, Kornhorn en Noordwijk zijn boven water. Natuurlijk maakten weinig mensen zich zorgen over de ‘gestolen’ borden. Of ontvreemd, zoals Jorn Broersma voorzitter van de Doezumer Oudjaars Ploeg (DOP) het liever noemt. Het is nog maar een jaar geleden dat DOP het Doezumer Ontwikkelings Plan presenteerde. Bij de stunt van 2015 waren de letters van het Roblespark geleend, om op oudejaarsdag gepresenteerd te worden als DOPlespark. Een actie met een knipoog naar de Grootegaster politiek, opdat vooral Doezum niet vergeten zou worden in de ontwikkelingsplannen.
Het dorp vergrijst en de jeugd loopt weg. “Zonde”, zo vindt DOP. Het afgelopen jaar is het echter niet beter geworden in het pittoreske dorpje tussen Grootegast en Kornhorn. De sluiting van Café de Steven heeft ervoor gezorgd dat het dorp zijn belangrijkste ontmoetingsplek is kwijtgeraakt. “Wij maken ons zorgen om de leefbaarheid in Doezum”, vertelt Jorn. “Nu de kroeg is gesloten kan het verenigingsleven niet meer terugvallen op Café de Steven. Daardoor mist Doezum nu een plek waar iedereen samen kan komen voor een praatje, een hapje of een drankje.” De Oudjaarsploeg vindt het jammer dat deze verenigingen nu geen plek meer hebben om hun activiteiten te ontplooien. “Deze verenigingen moeten een plek hebben”, aldus de voorzitter. “En op korte termijn voordat ze vertrekken uit ons dorp. Want leegloop is wel het laatste wat we hier kunnen gebruiken.” Om een aanzet te geven en opnieuw een punt te maken richting politiek Grootegast heeft DOP een rondje door het Westerkwartier gemaakt om ‘links en rechts’ wat borden van dorpshuizen te lenen. Jorn: “In Lutjegast hebben we het kompas van dorpshuis Kompas geleend, in Sebaldeburen hebben we het bord van Het Spectrum meegenomen, in Noordwijk zijn we bij De Weme geweest en we hebben de letters van ’t Hörnhuus ontvreemd. Daarnaast hebben we zelf een bord laten maken om duidelijk te maken dat ook Doezum een dorpshuis nodig is.” Dus werd oudjaarsdag het bord ‘DOrPshuus’ onthuld en geschonken aan het dorp. “Wellicht kunnen we op deze manier lopende processen wat versnellen”, hoopt Jorn die met zijn mede-DOPpers een paar nachten bezig is geweest met het ‘verzamelen’ van de borden. DOP denkt dat ’t Anker “met een steentje hier, een steentje daar en de juiste klussers” prima verbouwd kan worden tot een mooi dorpshuis. “Wij hopen dat Doezum niet al te lang meer hoeft te wachten op een dorpshuis”, zegt Jorn. “Een dorp als Doezum heeft meer dan ooit tevoren een dorpshuis nodig en verdiend dat ook. Het uithangbord is er in ieder geval.” Voor Jorn en zijn DOP-team betekend de onthulling de laatste loodjes van de drukke bezigheden in de afgelopen weken. “Het waren lange dagen en korte nachten”, lacht hij. “Maar we kunnen terugkijken op een geslaagd jubileumfeest.” Het was namelijk de vijfentwintigste keer dat DOP heel Doezum op z’n kop wist te zetten. Traditiegetrouw gebeurd dat met een mega-radio-uitzending en worden oudere en zieke Doezumers thuis of in een verpleeghuis opgezocht en verblijd met een leuk presentje. Vanwege de sluiting van Café de Steven gebeurde dat dit jaar vanuit een feesttent die was neergezet nabij het voormalige café. “Dat was ook de plek waar wij de Doezumer Sjoelkampioenschappen hebben gehouden en samen met eBlitz een leuke spelmiddag voor jong en oud hebben gehouden”, vertelt Jorn. “Daarnaast hebben we 30 december ons jubileumfeest gehouden in de feesttent.” Bij het verschijnen van deze krant is de rust inmiddels wedergekeerd in mooi Doezum. Maar hopelijk niet voor lang, want als het aan DOP ligt worden er nu flinke stappen gemaakt om een dorpshuis te realiseren. De inwoners zijn recent gevraagd om hun mening te geven over de noodzaak voor zo’n ontmoetingsplek waar verenigingen hun activiteiten kunnen organiseren. Veel Doezumers beloonden de stunt echter met een enorm applaus. Het laat zich dus raden hoe Doezum denkt over de noodzaak van een dorpshuis. “De nood is hoog”, besluit Jorn. “Veel jeugd vertrekt –al dan niet noodgedwongen vanwege een groot tekort aan betaalbare woningen- uit Doezum. Als ook het verenigingsleven verdwijnt, is het gedaan met de leefbaarheid in dit dorp.” Overigens hadden wij ook Noppie, het grote mannetje van het LEGiO-museum, verwacht in Doezum. “Daar hebben wij niks mee te maken gehad”, verzekert Jorn Broersma. “Wij hebben geen idee waar de stoere klusser momenteel bijklust, maar het is niet in Doezum.” Een dag later, op de eerste dag van het nieuwe jaar, werd Noppie teruggevonden. Hij bleek aan het klussen te zijn geweest bij Oudejaarsvereniging De Oliebol in het Drentse Vledder.