Leefbaarheid in Kloosterburen krijgt nieuw leven ingeblazen

0
541
leefbaarheid kloosterburen

KLOOSTERBUREN – Afgelopen vrijdag werd ‘t Olde Heem in Kloosterburen feestelijk geopend door de nieuwe eigenaar Stichting SintJan. Een burgerinitiatief dat zich inzet voor leefbaarheid in en om Kloosterburen.Als het oude systeem niet meer werkt, kun je bij de pakken gaan neerzitten en je verlies aanvaarden, of de handen ineen slaan en zelf aan de slag gaan. Dat laatste gebeurd in Kloosterburen en omgeving door Stichting SintJan en Coöperatie Klooster&Buren”, aldus de initiatiefnemers.
Met een terugtrekkende overheid en de stempel ‘krimp’, zien velen weinig reden tot investering. Maar het oude waddengebied met een rijke historie en inwoners die hecht verbonden zijn aan deze plek denken daar anders over. Vanuit die overtuiging wordt al tien jaar gewerkt aan een leefbare en zelfs bloeiende omgeving. Vorig jaar trok zorginstelling Zonnehuisgroep zich terug omdat zij het niet haalbaar achtten het pand ‘t Olde Heem rendabel te exploiteren, met tot gevolg dat de voorziening voor ouderen- en gehandicaptenzorg in Kloosterburen zou verdwijnen. Op dat moment stapte Stichting SintJan met ondersteuning van de dorpscoöperatie Klooster&Buren naar voren met een haalbaar plan om het pand aan te kopen en het vervolgens zelf te runnen. Dit heeft doorgang gevonden: het pand is nu in handen van de stichting en sinds 1 december jongstleden draait de zorg hier onder leiding van een zelfsturend team in dienst van de coöperatie. Die zelfsturing is een belangrijk onderdeel van de werkwijze van Coöperatie Klooster&Buren. “Omdat we in een tijd met veel veranderingen zitten is het belangrijk dat er snel gehandeld kan worden”, laat de organisatie weten. “Doordat de mensen op de werkvloer de eersten zijn die zien wat er nodig is, weten zij precies waar ze moeten inspringen of juist niet. Bij Klooster&Buren heeft het professionele zorgteam grotendeels de vrijheid om te handelen naar eigen goeddunken, zonder dat daar eerst allerlei managementlagen geraadpleegd moeten worden.” Ruim driehonderd mensen woonden de feestelijke opening van ’t Olde Heem bij. Anne Hilderink, initiator van de stichting en de coöperatie, deed in een speech uit de doeken hoe de overname tot stand is gekomen en had dankte daarvoor de vele vrijwilligers en medewerkers die hebben meegewerkt aan het succes. Nu het pand in eigen handen is, wordt de invulling gedeeltelijk anders dan voorheen. ‘t Olde Heem, dat zestig zelfstandige appartementen heeft, staat nu nog voor een groot deel leeg. Waar voorheen slechts huisvesting voor ouderen en verstandelijk gehandicapten mogelijk was, biedt men nu ook de mogelijkheid voor niet-zorgbehoevenden om er te wonen. Met een optimistische houding en Groningse nuchterheid kijken Stichting SintJan en Coöperatie Klooster&Buren naar de toekomst en stellen een bijzonder voorbeeld van hoe zorg en welzijn in een dunbevolkt gebied óók kan.