Hans Adema

0
1761

Voorzitter Humanitas Westerkwartier

STREEK – “Begin 2006 bezocht ik een voorlichtingsbijeenkomst bij het Humanitas regiokantoor in Groningen over hun vrijwilligerswerk. Na afloop van deze bijeenkomst is mij destijds gevraagd of ik mee wilde helpen de afdeling in het Westerkwartier nieuw leven in te blazen. Op dat moment waren alleen nog de speelgoedactie en de kindervakantieweken actief. Samen met een consulente van het regiokantoor begonnen we vervolgens datgene waar de grootste vraag naar was, en nog altijd is: het helpen van mensen in financiële nood, ‘de thuisadministratie’. Na een paar jaar waren de activiteiten en daarmee het aantal vrijwilligers dusdanig gegroeid dat een bestuurlijke aansturing noodzakelijk werd. Met drie man vormden wij toen het bestuur van Humanitas Westerkwartier. En de groei stopte niet. Een moeilijkheid voor het bestuur is een goede verhouding te houden tussen het aantal hulpvragen en het aantal vrijwilligers. Soms ontkomen we helaas niet aan een wachtlijst, al doen we er uiteraard alles aan om deze zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels worden jaarlijks honderden mensen door zo’n tachtig deskundige vrijwilligers ondersteund. Naast de thuisadministratie en de eerder genoemde speelgoedactie en kindervakantieweken zijn er de projecten  ‘computermaatje’ voor kleinschalige computerhulp; ‘Steun aan ouders’ voor hulp aan ouders die opvoedingsvragen hebben; ‘de hulpkring’ voor kleine klusjes thuis en het project ‘Maatjes’ dat is bedoeld voor mensen die zich eenzaam of geïsoleerd voelen. Ook werken wij in het Westerkwartier graag samen met andere organisaties, zoals het Taalhuis en De Leeskring. Recentelijk is er een start gemaakt met het project ‘Get-a-Grip’, bedoeld om jongvolwassenen tussen de 17 en 27 jaar te helpen en te begeleiden bij hun financiën. Ons bestuur staat voortdurend in contact met gemeenten en instellingen, zodat wij de ontwikkelingen in de samenleving goed kunnen volgen. Waar nodig en nuttig starten wij een nieuw project om een specifiek probleem aan te pakken. Een mooi voorbeeld is de signalering dat er veel geld bij overheden op de plank blijft liggen omdat mensen onvoldoende op de hoogte zijn van de regels en van hun rechten. Wij hebben samen met organisaties zoals Lesgeld, Spinn en de Voedselbank een kanskaartenactie ontwikkeld en uitgevoerd in verschillende dorpen in het Westerkwartier. Op de kanskaart kunnen mensen lezen welke voorzieningen en welke regels er zijn. Zij kunnen daar ook op aangeven of zij nadere uitleg willen of ondersteuning wensen om een voorziening aan te vragen. Er is eigenlijk nog veel meer te vertellen over onze activiteiten. Belangstellenden kunnen natuurlijk altijd onze website raadplegen voor meer informatie: www.humanitas.nl/afdeling/westerkwartier. Wie weet is het ook iets voor hun.”