It Koartling legt bom onder nieuwbouw De Kruidhof

0
243

BUITENPOST – De gemeente Achtkarspelen staat een groot probleem te wachten als het instemt met het nieuwe accommodatiebeleid. Dat valt op te maken uit de woorden van Hink Speulman, adviseur van it Koartling in Buitenpost. De organisatie dreigt namelijk voor onbepaalde tijd haar medewerking aan de nieuwbouw van De Kruidhof op te schorten als de gemeente haar subsidie voor schoonmaak en beheerskosten intrekt.

Aan de nieuwe plannen is een jaar gewerkt. Dat begon in het voorjaar van 2016 toen de coalitie nog bestond uit GBA, FNP en PvdA. Doel was om het beleid in alle dorpen gelijk te trekken en daarmee dus een einde te maken aan willekeur. Waar het bestuur van sociaal cultureel centrum it Koartling nu over valt is het voornemen om te stoppen met de subsidie voor schoonmaak- en beheerskosten. Volgens het vorige gemeentebestuur was het niet uit te leggen dat it Koartling en het Clubhuis in Harkema wel subsidie voor deze kosten kregen, terwijl andere dorpen het met vrijwilligers moeten doen.

Het stopzetten van de subsidie per 1 januari 2018 betekent naast het inzetten van meer vrijwilligers ook afscheid nemen van de beheerders van de gebouwen. Zij zijn niet in dienst bij de dorpshuizen, maar worden gedetacheerd vanuit het bedrijf Werkpro. De gemeente gaat hen helpen in de zoektocht naar een nieuwe baan. Mocht dat niks opleveren, dan wordt een transitievergoeding gedeeld door Werkpro en de gemeente.

It Koartling is niet blij met de plannen. Donderdag zette bestuursadviseur Hink Speulman de gevolgen uiteen. “Het beheer is een zeer intensieve taak geworden. De schoonmaak moet vijf keer per week gebeuren. Het is betaald werk dat niet door vrijwilligerswerk mag worden verdrongen. We voelen ons niet gehoord. De gemeente is geen betrokken en betrouwbare partner. Het is een stakeholder die grote steken laat vallen.”

Het betoog resulteerde in een dreigement richting de gemeenteraad. “Als de gemeente zo gemakkelijk afspraken en intenties overboord zet, waarom zou ‘t Koartling dan nog iets voor de gemeente doen?” betoogde Speulman. “Voor ons blijft maar één middel over: een middel dat wij liever niet zouden willen gebruiken. Namelijk dat van het voor onbepaalde tijd opschorten van de uitvoering van de gezamenlijke intentieverklaring rondom de nieuwbouw van De Kruidhof. Zou dit ertoe leiden dat de nieuwbouw op losse schroeven komt te staan dan kunnen wij dit, met hetzelfde gemak waarmee de gemeente aan zaken voorbijgaat, afdoen met de term ‘onvermijdelijke nevenschade’.”

Daarnaast benadrukte Speulman dat wethouder Jouke Spoelstra (CDA) pas op de dag van de raadsbespreking met het bestuur van it Koartling om tafel had gezeten. “Naar ons idee was dat mosterd na de maaltijd.” Daarbij gaat Speulman eraan voorbij dat het beleid vorig voorjaar al bekend was en voormalig wethouder Max de Haan (GBA) de subsidiestop al vorige zomer besproken had met het bestuur.

Spoelstra noemt het ‘een keuze van it Koartling’ om de zaken nu zo hard te spelen. “Ik snap de teleurstelling wel, maar we kunnen hun moeilijk een uitzonderingspositie geven. In het gesprek hebben we het over andere mogelijkheden gehad. Het lastige was op dat moment alleen dat Klaas (wethouder Antuma, red.) over De Kruidhof gaat en Sjon (wethouder Stellinga, red.) over de subsidie voor het cultureel werk. Ik moet dus eerst met hun overleggen voor ik een toezegging kan doen. Daarom hebben we eind deze maand een nieuw overleg gepland.” Donderdag spreekt de gemeenteraad over het accommodatiebeleid en dan zal het ongetwijfeld ook over it Koartling gaan. Waarschijnlijk valt een maand later het definitieve besluit.