Laatste uur voor consultatiebureaus heeft geslagen

0
230

BUITENPOST – Consultatiebureaus in zeven van de tien dorpen in Achtkarspelen gaan dicht en wel dit jaar. Zoveel is duidelijk na de laatste raadsvergadering. Toen spraken de raadsleden over de uitkomsten van de in verschillende dorpen gehouden enquêtes over het openhouden van de locaties. Hoewel een meerderheid tegen sluiting is, gaan de deuren toch echt dicht.

De discussie over de bureaus loopt inmiddels zeven jaar. Meerdere wethouders hebben zich erover gebogen, maar dit jaar lijkt een punt gezet te worden achter de discussie. FNP en GBA konden het met hulp van de VVD niet voorkomen dat de meeste locaties gesloten worden. Dit tot woede van de drie partijen. “Dit college wil een sterk elftal van onze dorpen maken, maar meteen worden negen op de reservebank geplaatst,” stelde Frans Hoekstra. Hij vroeg zich af of de locatie in Kootstertille mag openblijven omdat het dorpshuis anders financieel ten onder gaat.

Raadslid Maaike Dotinga (FNP) ging verder in haar woorden. Zij vond dat het college de raad bewust op het verkeerde been heeft gezet. “Het college wil niet luisteren naar de mensen die het aangaat,” stelde ze. Ook vond ze dat de Plaatselijke Belangen te weinig tijd hadden om tegen de plannen in het verweer te komen.

Het was aan nieuwbakken wethouder Sjon Stellinga (PvdA) om de onrust uit de raad weg te nemen. “Jaren geleden hebben we de bureaus in stand gehouden omdat we bang waren dat anders kindertjes tussen wal en schip zouden vallen. We dachten: we kijken eerst de kat uit de boom. Nu in heel Fryslân het aantal bureaus verminderd is en daaruit blijkt dat er geen uitval is, kunnen we concluderen dat het best met minder bureaus kan.”

De enige die tekst en uitleg mocht geven was het CDA. Deze partij was jarenlang voorstander van het openhouden van de locaties, maar is dat sinds zij in het college zit niet meer. Waar een heftig debat met de christendemocraten verwacht werd, liet raadslid Jacob Zwaagstra de discussie als een nachtkaars uitgaan. “We hebben ons eerdere besluit heroverwogen, omdat we zien dat in andere gemeenten de opkomst hetzelfde blijft,” gaf hij meteen toe. “Wel willen we dat de wethouder met de mensen in gesprek gaat die niet zelf naar de bureaus kunnen.” Daarmee was ook die kous af.

GBA en FNP probeerden het openhouden nog voor elkaar te krijgen via een ingewikkelde motie die het college opriep tot herbezinning, maar omdat deze in opdracht van de raad handelt, kon wethouder Stellinga deze technisch niet uitvoeren. Een nieuwe motie die op herbezinning binnen de raad opriep werd niet ingebracht, waarna de oorspronkelijke motie van FNP en GBA van tafel werd geveegd door de coalitie. Overigens was het maar zeer de vraag geweest of CDA, CU en PvdA met de nieuwe motie wel hadden ingestemd.

De komende maanden wordt de sluiting van de bureaus in gang gezet. Wanneer welk bureau sluit is onduidelijk. Dat heeft vooral te maken met de verschillende huurcontracten die er met elke locatie zijn. Wat wel zeker is, is dat de bureaus voor het einde van dit jaar in principe allemaal gesloten zijn.