Diamanten feest voor echtpaar Keizer Bosgra

0
582

BUITENPOST – Het echtpaar Jasper Keizer en Riemkje Keizer-Bosgra waren eigenlijk eind december al zestig jaar getrouwd. Echter, wegens ziekte van de heer Keizer werd besloten het burgemeestersbezoek aan het echtpaar uit te stellen. Donderdag was het dan toch zover. De dag dat burgemeester Gerben Gerbrandy het diamanten echtpaar persoonlijk kon feliciteren met hun jubileum. De heer Keizer is geboren op 23 januari 1931 en mevrouw Keizer-Bosgra is geboren op 7 december 1930. Het echtpaar heeft drie kinderen, acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

De heer Keizer is vanaf 1955 tot en met 1993 in het onderwijs werkzaam geweest. Vanaf 1960 was de heer Keizer directeur van basisschool De Flambouw in Buitenpost, welke we nu kennen onder de naam De Lichtbron. Daarnaast is de heer Keizer schrijver van 6 boeken die vooral de Tweede Wereldoorlog als onderwerp hebben. Ook schrijft hij artikelen voor De Binnenste Buiten, de dorpskrant van Buitenpost. Thuis heeft hij een archief over de Tweede Wereldoorlog die te zijner tijd aan het gemeentearchief wordt overgedragen. De heer Keizer was voorheen ouderling en bekleedde twee bestuursfuncties bij de landelijke Bond van Onderwijs en de landelijke Bond van Wapenbroeders. Mevrouw Keizer-Bosgra zorgde voor de kinderen en deed het huishouden. Tevens was ze in Oudehorne vijftien jaar lang vrijwilligster/leidster in de gezinszorg. Ook was ze ouderling. In Buitenpost zette mevrouw Keizer-Bosgra haar vrijwilligerswerk voort bij gezinsvervangend tehuis Tjaskerhiem. Mevrouw Keizer-Bosgra is zeer maatschappelijk betrokken en het vrijwilligerswerk was haar lust en leven. Het echtpaar verkeert in zeer goede geestelijke gezondheid. Mevrouw Keizer-Bosgra woont helaas vanwege fysieke achteruitgang in woonzorgcentrum Haersmahiem in Buitenpost waar meneer Keizer elke dag zijn vrouw bezoekt en ze samen kunnen eten.