‘Rusland’

0
171

Nadat het Herindelingsontwerp is vastgesteld veranderd de rol van de Raadsgroep. Dat valt te lezen in het verslag van de vergadering van de Raadsgroep van 12 januari jongstleden. Een verslag dat -natuurlijk zonder een samenvatting van de inhoudelijke discussie- op 17 februari openbaar is gemaakt. We leven dus inmiddels zes weken na de besloten raadsvergadering. Weg nieuwswaarde, voor zover de verslagen überhaupt nieuwtjes bevatten. Immers, de weg naar de besluitvorming valt niet terug te lezen. De standpunten van de fracties uit de verschillende gemeenten ontbreken. De meest interessante delen van de vergadering zijn gesneuveld in het verslag. Als journalist wil ik weten welk lid van de Raadsgroep, uit welke gemeenteraad, namens welke partij, voor welke mening staat ten opzichte van bepaalde onderwerpen. Ik haal één van de weinige nieuwsfeitjes aan en grijp daarbij terug naar de eerste zin van deze column. Het Herindelingsontwerp is vastgesteld, dus is de rol van de Raadsgroep veranderd. Stiekem had ik gehoopt bij de volgende vergadering aanwezig te kunnen zijn. Een andere rol, dus misschien ook andere regels? Helaas. Het amendement van GroenLinks Zuidhorn om in de toekomst de vergaderingen openbaar te houden heeft het niet gehaald. Dus blijven de vergaderingen voorlopig besloten en wordt u informatie over de besluitvorming -en over de herindeling die ons allen aan gaat- onthouden. Zelfs een voorstel om een deel, dus niet de gehele komende vergadering, openbaar te houden is door de meerderheid van de Raadsgroep afgewezen. Het onderwerp dat eventueel openbaar had kunnen zijn is -hoe ironisch- of de Raadsgroep voortaan in het openbaar moet vergaderen. Liever besluit de meerderheid deze discussie te houden achter gesloten deuren. Stel je eens voor dat je als Raadsgroeplid vóór besloten vergaderingen stemt met een journalist op de perstribune nietwaar? En dat dat dan vervolgens wordt gepubliceerd. Een ramp. Zeker in verkiezingstijd. Angst. Dat het amendement van GroenLinks Zuidhorn het niet zou halen was vrij voorspelbaar. Dat een deel van de komende vergadering over de openbaarheid niet openbaar is, is een tegenvaller. En een voorbode. Het is veilig achter gesloten deuren. Er is dan ook weinig hoop dat in de achterkamertjes wordt besloten om na de komende bijeenkomst van de Raadsgroep de deuren wel te openen. Toch een oproep aan de volksvertegenwoordigers die zitting hebben in de Raadsgroep. Beste leden, de rol van de Raadsgroep is veranderd. Gooi dan ook de deuren open en laat de inwoners van de toekomstige gemeente binnen. Beter laat dan nooit. Dat er besloten is om het ontwerp zelf in het geheim te bekokstoven verdient al geen schoonheidsprijs en druist in tegen alles waar dit land voor staat. Openbaarheid van bestuur. Het herindelingsontwerp ligt ter inzage op de gemeentehuizen en online. Er kunnen door inwoners en organisaties zienswijzen ingediend worden over het ontwerp. Zienswijzen die niet per definitie opgenomen worden in het Herindelingsontwerp. Worden de zienswijzen straks wel openbaar behandeld? Dit zodat de indieners weten wat er mee gebeurt en welke partij hun zienswijze steunt, dan wel afwijst. Dat kan namelijk stembepalend zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Hopelijk, en tegen de verwachting in, neemt de discussie over de openbaarheid van de komende vergaderingen een verrassende wending en zijn publiek en pers in de toekomst wél welkom bij de vergaderingen van de Raadsgroep. Dat zou een positieve doorbraak zijn. Dan kunnen de waakhonden van de democratie doen wat dit land zo mooi maakt. De politiek controleren en het volk informeren. Dan kunnen we eindelijk ons werk doen en hoeven we niet een maand later een uitgekleed verslag door te pluizen op zoek naar dat kruimeltje nieuws dat nog van waarde is. Een beetje minder ‘Rusland’ in het Westerkwartier. Ik ben voor!

Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst!