College trapt dorpentoer af in Augustinusga

0
233

AUGUSTINUSGA – Het college van Achtkarspelen heeft de aangekondigde dorpentoer afgetrapt in Augustinusga. De toer moet de burgemeester en wethouders voor de zomer langs alle elf dorpen in de gemeente leiden. Het college wil zichtbaar en benaderbaar zijn en in gesprek komen met inwoners en belangenorganisaties.

Burgemeester Gerbrandy en de wethouders Antuma, Spoelstra en Stellinga maakten een rondje door het dorp. De route was gebaseerd op de uitkomsten van een onlangs gehouden dorpsenquête. Plaatselijk Belang Augustinusga (PBA) wil de uitkomsten van de enquête gebruiken voor een dorpsvisie. Uit de enquête komt naar voren dat Augustinusga een tevreden dorp is. Een dorp met ambities op het gebied van duurzaamheid en trots op het rijke verenigingsleven. De wandeling ging langs het door Plaatselijk Belang beheerde bos. “Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie, waarbij de vrijwilligers het hout uit het bos mogen gebruiken”, aldus Henk Hofman van PBA. De gemeente is ook in gesprek met PBA over het betrekken van buurten bij het groenonderhoud in het dorp. Onder de noemer ‘Rjocht fan sprekken’ krijgen inwoners van Augustinusga meer zeggenschap, daarmee wordt het zelf doen gestimuleerd. Aan het einde van het bezoek genoot het college van de presentatie van het project ‘Portraits en Paradise’ voor Kulturele Haadstêd 2018. Twee inwoners zijn enthousiast over de herontdekte 19e eeuwse dorpsschilder Willem Bartel van der Kooi. Met een theaterspektakel waarbij alle verenigingen betrokken zijn willen zij dit culturele erfgoed verbinden aan het landschap van de gemeente Achtkarspelen.