Wethouders Westerkwartier tekenen convenant met Westerwijs

0
260

GROOTEGAST – Verandering van bestuursvorm bij Stichting Westerwijs. Vanaf januari 2017 treedt het Raad van Toezicht model met een directeur- bestuurder voor de onderwijsstichting Westerwijs in werking. De gemeenten Marum, Grootegast, Zuidhorn en Leek hebben hiertoe besloten.

 Vorige week hebben de wethouders –op de foto van links naar rechts- Janny Hulshoff (Marum), Sjabbo Smedes (Grootegast), Henk Bakker (Zuidhorn) en Ben Plandsoen (Leek) van de vier Westerkwartiergemeenten samen met  directeur-bestuurder Gerrit Rotman van Stichting Westerwijs een convenant ‘overleg openbaar onderwijs’ ondertekend. Daarin zijn afspraken opgenomen om ervoor te zorgen dat de gemeenten betrokken blijven bij de ontwikkelingen van het openbaar onderwijs. Volgens de Wet op het primair onderwijs (Wpo) is ook de gemeente betrokken bij het verzorgen van goed openbaar onderwijs. Er is overeengekomen dat er tenminste tweemaal per jaar een informerend bestuurlijk overleg zal plaatsvinden tussen de betrokken gemeenten en Westerwijs. Bij deze overleggen zal er ondermeer gesproken worden over de kwaliteit van het onderwijs, de financiële positie van Westerwijs en de bedrijfsvoering door Westerwijs. Verder is er aandacht voor de kenmerken van het openbaar onderwijs.