Plannen De Nieuwe Wierde goed ontvangen

0
282

GRIJPSKERK – Ruim 160 inwoners van Grijpskerk en omliggende dorpen verzamelden zich donderdag in De Nieuwe Wierde. Tijdens deze dorpsbijeenkomst werden de plannen voor het woonzorgcentrum uit de doeken gedaan. De Nieuwe Wierde is onlangs overgenomen door zorgorganisatie de NNCZ en de Dorpscoöperatie i.o. Daarnaast werden de uitkomsten van de enquête, die onder de inwoners is gehouden, bekendgemaakt.

De deelname aan de enquête was met zestig procent bijzonder groot. Inwoners geven aan graag iets voor elkaar te betekenen. Het draagvlak voor een dorpscoöperatie is eveneens zeer groot te noemen. Veel mensen hebben in de enquête aangegeven lid te willen worden van de dorpscoöperatie. Voorzitter Joke Kraakman: “Voor ons als bestuur van de dorpscoöperatie zijn de enquêteresultaten een belangrijk signaal om de oprichting voor te bereiden en nog voor de zomer een oprichtingsvergadering te organiseren.” Bestuurder van de NNCZ Roeli Mossel legde de nadruk op het verbinden van burgerkracht en professionele kracht en kondigde aan wat de plannen voor de zorg zijn. Niet alleen voor De Nieuwe Wierde, maar voor heel Grijpskerk en omstreken. Zo wordt er thuiszorg geboden en kunnen mensen, naast het verblijf in De Nieuwe Wierde, ook zelfstandig wonen en in De Nieuwe Wierde terecht voor dagbesteding. Roeli Mossel: “De Nieuwe Wierde moet een ontmoetingsplek worden, waar mensen voor verschillende dingen terecht kunnen. De fanfare die voor aanvang van de bijeenkomst speelde, gaat hier bijvoorbeeld repeteren. Het Mfc (Multifunctioneel centrum) gaat zich hier vestigen en uit de enquête is gebleken, dat inwoners graag één coördinatiepunt voor vragen op het gebied van zorg en welzijn willen. De Nieuwe Wierde dient dit de inwoners van Grijpskerk en omstreken te bieden. Daarnaast moet door nauwe samenwerking met de inwoners van het dorp, georganiseerd in de dorpscoöperatie, het voor inwoners langer mogelijk blijven  in de vertrouwde omgeving te wonen.” Binnen De Nieuwe Wierde wordt het Multifunctioneel centrum van het dorp gevestigd. Het Mfc is nog volop bezig met het voeren van gesprekken over wat de wensen van de gebruikers zijn. Zodra de plannen concreter zijn, wordt hierover een inloopavond georganiseerd.