Lintjesregen 2017: ‘Cement van de samenleving gehuldigd’

0
1272

Lintjestsunami in Zuidhorn

ZUIDHORN – Burgemeester Bert Swart van Zuidhorn had het afgelopen woensdag  behoorlijk druk. Op zijn verjaardag nog wel, want wat weinig mensen weten is dat de Zuidhorner burgervader een dag de koning jarig is. Hij reikte hoogstpersoonlijk de koninklijke onderscheidingen uit aan elf inwoners van de gemeente. Anders dan in sommige andere gemeenten deed Swart dit op locatie. Dus trok hij in de ochtend vier uur lang door de gemeente op een ‘reis’ die hem onder meer naar Saaksum, Grijpskerk en Oldehove zou brengen. Negen mensen kregen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau, terwijl twee inwoners van de gemeente Zuidhorn zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau mogen noemen.

 Gemeentehuis Zuidhorn

De dag begon op het gemeentehuis van Zuidhorn waar hij om 8.30 uur twee onderscheidingen uitreikte aan de heren J. Van der Velde en L. Hoogstra. De heer J. van der Velde (69 jaar) uit Noordhorn werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van der Velde wordt ook wel de burgemeester van Noordhorn genoemd. Hij ondersteunt veel dorpsactiviteiten waaronderhet paasvuur, NL Doet, verschillende braderieën en de feestweek. Daarnaast is de heer van der Velde nog vrijwilliger bij de Stichting ‘de avondvierdaagse’, de intocht van Sinterklaas, Oranjemarkt Zuidhorn, Wielerronde, hardloopevenement ‘De Hummel ZuidhoRun’, het Zonnehuis en Serious Request Zuidhorn. De heer L. Hoogstra (69 jaar) uit Zuidhorn krijgt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is van 1995 tot 2010 redactielid geweest van het maandblad van VVV Zuidhorn. Hoogstra was goed bekend met de gang van zaken binnen de gemeente en wist goede artikelen te schrijven en interviews af te nemen. Tot op heden is de heer Hoogstra nog secretaris van de Partij van de Arbeid (PvdA), afdeling Zuidhorn, vrijwilliger bij en bestuurslid van de Senioren Vereniging Westerkwartier in Zuidhorn en lid van de werkgroep Roemenië van de PKN Zuidhorn. Ten slotte is de Zuidhorner ook nog ondersteuner van een voormalig lid van de PvdA en mantelzorger van twee zussen.

GKV De Rank, Zuidhorn

Na deze uitreikingen trok de Zuidhorner burgervader naar GKV De Rank in Zuidhorn alwaar hij het echtpaar Meerveld onderscheidde. De heer H. Meerveld  (70 jaar) en mevrouw A. Meerveld-Vogelzang (71 jaar) uit Zuidhorn werden beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Beiden zetten ze zich al jaren in als vrijwilliger voor de gereformeerde kerk vrijgemaakt De Rank in Zuidhorn, de Hornerheem in Zuidhorn en de Stichting Tsjernobyl Kinderen. Daarnaast is de heer Meerveld vrijwilliger en mevrouw Meerveld penningmeester van de stichting Radoeka in Noordhorn. Hij zet zich al vanaf 1972 in voor de samenleving en zij al vanaf 1979.

De Gasthorn, Zuidhorn

Na het bezoek aan De Rank werd er koers gezet De Gasthorn. In de Gereformeerde PKN-kerk werden nog twee inwoners van de gemeente Zuidhorn koninklijk onderscheiden. Mevrouw E.H. Oosterhoff (71 jaar) uit Zuidhorn ontving uit handen van Bert Swart de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit verdient zij omdat ze lid is van de Zendingscommissie en diaken van de Gastkerk van de Gereformeerde Kek Zuidhorn. Daarnaast is mevrouw Oosterhoff initiator geweest van het project Samen aan Tafel en van het organiseren van de kledingbeurs. Verder is ze bezoeker/begeleider van asielzoekers bij de Stichting Vluchtelingenwerk Zuidhorn en vrijwilliger bij de Voedselbank Westerkwartier in Grootegast. De heer J.K. Stol (71 jaar) uit Zuidhorn werd eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft deze benoeming te danken aan het feit dat hij vanaf 1979  diverse functies uitoefent bij de gereformeerde kerk/PKN-gemeente (in wording) in Zuidhorn. Daarnaast heeft de heer Stol meerdere functies bij de hulpdienst in gemeente Zuidhorn. Hij vervoert en begeleidt hulpvragenden en bezoekt eenzame inwoners. Ook bij de PCOB verrichtte hij meerdere functies en tenslotte ook nog bij Humanitas Westerkwartier.

Zaal Balk, Zuidhorn

Rond de klok van 10.15 uur arriveerde Swart bij Zaal Balk voor de laatste uitreiking in de plaats Zuidhorn en de eerste Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer drs. H. Pol (70 jaar) uit Zuidhorn ontving in Balk de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Pol heeft veel betekend voor het christelijk onderwijs. Hij was onder meer voorzitter van de Vereniging voor Protestants Christelijk onderwijs, van het bestuur van het Willem Lodewijk Gymnasium en van de Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen. Daarnaast was de Zuidhorner intern toezichthouder en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het Alfa College, bestuurslid van de European Federation for Teachers of Religious Education en van de stichting Protestants Centrum Godsdienstig Vormingsonderwijs en tenslotte nog lid van de landelijke Verenigingsraad van de NCRV.

Hotel Aduard, Aduard

Van Zuidhorn naar Aduard, waar de heer Hof met een smoes naar het hotel was gelokt. ‘Om met werkgroepjes te discussiëren’, was hem verteld. Dat liep dus iets anders. Het ‘werkgroepje’ bestond namelijk uit wel heel veel bekenden. De heer dr. ir. A.L. Hof (71 jaar) uit Aduard is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Hof heeft een toonaangevende rol gespeeld in de ontwikkeling van de biomechanica en motorische controle van het menselijk lopen, net zoals het verstoord lopen bij pathologie. Hij is één van de grondleggers van de biomechanica in Nederland. Daarnaast deed de heer Hof verschillende vrijwillige functies bij de Hervormde Gemeente en Protestantse gemeente Aduard, bij het Kloostermuseum St. Bernardushof en de voormalige School Met de Bijbel in Aduard.

Melkveehouderij Neutel, Saaksum

De heer J. Neutel (66 jaar) uit Saaksum kreeg woensdag de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor verschillende functies die hij gedaan heeft naast zijn melkveebedrijf. Hij is onder andere bestuurslid en voorzitter geweest van de Nederlandse Christelijke Plattelandsjongeren, hij was vrijwilliger bij de gereformeerde kerk de Vredehorst in Hoogeveen, voorzitter en afgevaardigde in de Christelijke Boeren- en Tuindersbond, bestuurslid, penningmeester en afgevaardigde van de Land- en Tuinbouw organisatie en afdelingsvoorzitter van de ledenraad van de Coöperatieve Rundvee Verbetering. Tot op heden is de heer Neutel voorzitter van de kerkenraad van de Protestante gemeente Ezinge waar hij nog meer vrijwillige functies bekleedt en bestuurslid is van het CDA in Zuidhorn. Een CDA-man dus, net als Bert Swart. De burgemeester was dan ook verheugd zijn bekende én vriend te mogen onderscheiden.

Liudgerkerk, Oldehove

In Oldehove bleek men op de hoogte van het verjaren van de burgervader. Dus werd hij in de volle kerk toegezongen, inclusief een knap stukje orgelwerk van Streekkrant-collega Ronald Folkerts. Maar natuurlijk draaide de bijeenkomst in de Oldehoofster kerk niet om Bert Swart, maar om de heer Mechielsen. De heer J. Mechielsen (68 jaar) uit Oldehove wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding ontvangt de 68-jarige omdat hij, naast het feit dat hij directeur was van Mechielsen Oldehove BV, ook nog diverse functies doet bij PKN Oldehove en voorzitter is van de Ondernemersvereniging Zuidhorn. Eerder was hij bestuurslid van de branche-organisatie Cumela en lid van de raad van commissarissen van Novawork.

Kerkplein 6, Grijpskerk

Grijpskerk. Het eindstation van een indrukwekkende, feestelijke en toch ook best wel drukke ochtend. Mevrouw M. Wierstra-van der Ploeg (77 jaar) uit Grijpskerk kreeg in Kerkplein 6 de onderscheiding Lid  in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt voor haar verschillende vrijwillige functies. Ze is medeoprichter en vrijwilliger geweest bij de werkgroep Vrouwencafé Grijpskerk, activiteitenplanner en bestuurslid van de Vrouwenraad van de gemeente Grijpskerk en vrijwilliger bij de stichting ACNS geweest. Tot op heden is de Grijpskerkse vrijwilliger bij en secretaris van Stichting Vrienden van de Wierde en van de Adviescommissie Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid Zuidhorn.

Leden in de Orde van Oranje-Nassau in Grootegast

GROOTEGAST – Op het gemeentehuis van Grootegast werden woensdag drie bijzondere mensen koninklijk onderscheiden. De heer Egbert Bosma (74 jaar), de heer Pieter Kloosterman (67 jaar) en mevrouw Aaltje Kloosterman-De Jong (64 jaar). ‘Bertus’ Bosma werd onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor de Gereformeerde Kerk in Doezum, de CDA-afdeling van Grootegast, IVN Grootegast e.o., de Protestantse Gemeente Doezum, Shantykoor Abel Tasman en nog een hele lange lijst verder. Lange lijsten van verdienste zijn ook van toepassing op de heer Kloosterman. Hij is onder meer leider van de zondagschool te Doezum geweest, bestuurslid van de christelijke kleuterschool De Woelwaters, bestuurslid van de Remmelt Booyschool, ouderling bij de Hervormde Gemeente Doezum en tegenwoordig de Protestantse Gemeente Doezum. Ook hier gaat de lijst eindeloos door met jarenlange activiteiten voor de gemeenschap. Mevrouw Kloosterman-De Jong is in 1974(!) begonnen als organist bij de toen nog Hervormde Gemeente Doezum en doet dit nog steeds bij wat tegenwoordig de Protestantse Gemeente Doezum heet. Verder heeft zij zich ingezet voor de Ouderensoos, de Christelijke Plattelandsvrouwen Doezum en heeft zij veel werk verzet als vrijwilligster bij de St. Vituskerk in het dorp Doezum. Leuk feitje: meneer en mevrouw Kloosterman zijn –en u raadt het al- al jarenlang gelukkig getrouwd! De koninklijke onderscheidingen werden uitgereikt door burgemeester Ard van der Tuuk, die ’s avonds nog een Lid in de Orde van Oranje-Nassau mocht benoemen in het BaronTheater van Opende. De heer Hendrik van der Tuin (62 jaar) kreeg de onderscheiding voor alle het werk dat hij sinds 1992 heeft verzet voor de muziekvereniging Bicycle Showband Crescendo. Van bestuurslid tot chauffeur, u bedenkt het en de heer Van der Tuin heeft het uitgevoerd. Ook voor hem dus geheel terecht een lintje uit naam van de koning.


Negen keer in Achtkarspelen

ACHTKARSPELEN – Burgemeester Gerben Gerbrandy van Achtkarspelen heeft woensdag 26 april negen personen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde in een volle raadzaal in het gemeentehuis te Buitenpost. Mevrouw Margaretha Albertine Haagen uit Buitenpost, de heer Ritske Hofstede uit Buitenpost, de heer Klaas de Jong uit Drogeham, de heer Willem Meijer uit Surhuisterveen, de heer Tom Frank Roest uit Drogeham, mevrouw Anneke Vries – Miedema uit Buitenpost, de heer Jan-Willem de Vries uit Drachten, de heer Willem Weening uit Harkema en de heer Geert van der Velde uit Drogeham werden allen koninklijk onderscheiden.