Recordaantal statushouders gehuisvest in het Westerkwartier

0
191

WESTERKWARTIER – Na de grote instroom in 2015 van vooral Syrische en Eritrese asielaanvragers, hebben de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn in de laatste maanden van 2016 en de eerste maanden van 2017 een record aantal gezinnen een nieuw thuis kunnen bieden in het Westerkwartier. Zo zijn er door de inzet van de corporaties Wold & Waard en Stichting Huisvesting Vredewold in het eerste kwartaal al 48 vergunninghouders in één van de dorpen in het Westerkwartier komen wonen. Dit nieuwe thuis vormt een belangrijke basis om vervolgstappen te kunnen zetten. Hierbij vervullen Het Centraal Meldpunt Migranten en Vluchtelingen Werk Zuidhorn, samen met de vele vrijwilligers, een belangrijke rol door de nieuwe “Westerkwartierders” al coachend hun eigen weg te vinden in de samenleving. Ondanks het record aantal vergunninghouders die in de afgelopen zes maanden een woning in het Westerkwartier hebben gevonden, hebben de vier gemeenten haar wettelijk taakstelling uit 2016 niet helemaal gehaald. Dit is besproken met gedeputeerde Eelco Eikenaar van de provincie Groningen. Het gesprek was van beide kanten positief. De Westerkwartiergemeenten en de Provincie hebben er alle vertrouwen in dat de achterstand in de loop van 2017 is weggewerkt. Op dit moment kunnen veel zogenoemde na-reizigers herenigd worden met de gezinsleden die al in het Westerkwartier wonen. Ook is de instroom van nieuwe asielzoekers sterk gedaald waardoor de gemeentelijke taakstelling lager wordt en er minder woningen nodig zijn. De komende periode zetten de vier gemeenten en haar partners zich in om toekomstige inwoners een goede start te geven door het bieden van huisvesting, onderwijs, inburgering en begeleiding naar werk. Ze bereiden zich ook voor op een eventuele situatie waarin de toestroom weer groter wordt.