Dorpshuis ‘De Rotonde’ start verduurzaming

0
177

NIEKERK – Na ruim een jaar van voorbereiding is, in opdracht van het bestuur van de stichting dorpshuis ‘De Rotonde’, deze week gestart met de verduurzaming van het dorpshuis en het bijgebouw. In het afgelopen jaar is intensief gezocht naar financiële middelen om het project haalbaar te maken. Onlangs zijn hierover de laatste gesprekken gevoerd met de gemeente Grootegast. Alle lichten staan nu op groen en kan er gestart worden met de uitvoering.

Doel van deze verduurzaming is met name het energieverbruik van beide gebouwen fors naar beneden te brengen in de vorm van isolerende beglazing, muur- en dakisolatie en vervanging van bestaande ketels. Daarnaast worden beide gebouwen voorzien van zonnepanelen. Om de multifunctionaliteit van de gebouwen te verhogen zal er nieuw meubilair worden aangeschaft en eventueel licht en geluid worden aangepast. Deze maatregelen hebben met name tot doel om het dorpshuis toekomstbestendig te maken om ook in de komende tijd een belangrijke rol te blijven spelen in de leefbaarheid van de dorpen Niekerk-Oldekerk-Faan. Het gehele project moet rond 1 november 2017 zijn afgerond. De totale kosten zijn begroot op een bedrag van 160.000 euro.