Wethouder Pastoor: “Op naar een gezond Grootegast”

0
279

GROOTEGAST – De gemeente Grootegast is op zoek naar ideeën. “Of eigenlijk burgerinitiatieven”, verduidelijkt wethouder Elly Pastoor. Want ideeën? Die heeft de wethouder genoeg. Meer benieuwd is zij naar datgene dat de inwoners van Grootegast willen. Daarom gaat zij samen met coördinator Frony Babois op zoek naar inwoners met goede plannen en initiatieven die Grootegast gezonder maken. Het project ‘Gezond in Grootegast’ wordt een groot succes, daar zijn Pastoor en Babois van overtuigd.

Maar allereerst terug naar het begin. “Gemeenten konden bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geld aanvragen om burgerinitiatieven in hun gemeente te ondersteunen”, vertelt wethouder Elly Pastoor. “Dat heeft ook de gemeente Grootegast gedaan en met succes. Grootegast is één van 164 gemeenten die de financiële middelen hebben gekregen om gezondheidsinitiatieven te ondersteunen.” Daarbij ziet de gemeente zelf graag dat deze ideeën vanuit de bevolking komen. “Mensen kunnen hun ideeën en initiatieven aanmelden bij Frony Babois”, stelt Pastoor. Frony: “Daarbij gelden eigenlijk vrij weinig beperkingen. Als men een vrijwilligersproject wil opzetten om mensen uit hun isolement te halen, dan is dat een fantastisch idee. Maar ook het opzetten van een PlusBus, workshops en cursussen behoren tot de mogelijkheden.” Eigenlijk kent het project ‘Gezond in Grootegast’ maar een paar voorwaarden, schetst Pastoor. “Het moet  draagvlak hebben onder de bevolking, een langdurig gezond effect hebben en mensen woonachtig in de gemeente Grootegast moeten er baat bij hebben.” Daarbij vertelt Frony dat gezondheid breder gezien moet worden dan die appel die men eet. “Van één appel word je niet per definitie gezonder”, weet ze. “Mensen worden ook gezonder als ze gezamenlijk iets ondernemen en minder alleen zijn. Wij willen het heel breed trekken en mensen dus ook vooral aanmoedigen om hun ideeën met ons te delen. Laat ook niemand denken dat hun idee niet goed genoeg is, want we zullen elk idee serieus gaan bekijken en beoordelen. Daarbij kunnen wij ook meehelpen de ruwe diamantjes verder te polijsten tot goed uitvoerbare initiatieven.” Pastoor en Babois kijken in ieder geval uit naar datgene waar de inwoners mee komen. Elly Pastoor: “Inmiddels hebben we met Tuuntje in Opende, de Kuzemerkooi en de Bieb op School voor het voortgezet onderwijs al drie mooie initiatieven te pakken die we financieel kunnen ondersteunen. Maar er kan nog veel meer bij!” Trots vertelt de wethouder over het Tuuntje van Opende. “De eerste spinazie van Tuuntje is recent over de balie gegaan bij de Voedselbank hier in het Westerkwartier. Dat houdt dus in dat dit plan werkt en succes heeft. Daar word ik héél vrolijk van.” De gemeente wil met het beschikbare geld zorgen dat haar inwoners verschillende domeinen combineren. “We zien graag dat men het sociaal domein verbindt met het sportdomein en/of het gezondheidsdomein”, aldus Babois. “Het mag zelfs een bestaand initiatief zijn van buiten de gemeente dat binnen de gemeente Grootegast verder wordt uitgerold.” Pastoor besluit: “Nogmaals, het mag van alles zijn, mits het de gezondheid bevorderd. De mogelijkheden zijn legio. Van een gezonde kookworkshop, het realiseren van een wandelroute, het opzetten van vrijwilligersprojecten, het vergroten van de verkeersveiligheid, valpreventiecursussen, speelvoorzieningen en vaardigheidstrainingen. Wij dagen mensen uit hun ideeën met ons te delen en wij zullen vervolgens kijken of het past binnen het project Gezond in Grootegast. De coördinator kan daarbij ondersteunen om verbindingen te leggen met andere partijen, waardoor het projecten grotere kans van slagen heeft. Of de mogelijkheden verkennen externe financiële voorzieningen aan te spreken. We gaan samen op naar een gezond Grootegast.” De plannen moeten vóór 15 juni bij Frony Babois zijn ingediend. Dat kan via www.grootegast.nl/gezond. “Dat houdt overigens niet in dat het per sé dit jaar allemaal moet plaatsvinden”, verduidelijkt Babois. “Wie een goed plan heeft voor volgend jaar kan ook alvast een bijdrage gereserveerd zien worden. Echte limieten worden daaraan niet gesteld. Of een initiatief nu één euro kost of 10.000 euro, als het idee goed is gaan wij er serieus naar kijken.” Ook de Streekkrant volgt de ontwikkeling van het project met warme belangstelling. De mooiste en beste ideeën kunnen rekenen op een plekje in deze krant voor een passende spotlight.