Zondagopenstelling Zuidhorn opnieuw ter discussie

0
503

D66: “Wethouder Stol weigert verordening uit te voeren”

ZUIDHORN – Het blijft voorstanders van de zondagopenstelling een doorn in het oog dat de supermarkten in Zuidhorn hun deuren gesloten moeten houden, terwijl in steeds meer omliggende gemeenten supermarkten hun klanten wél bedienen op zondag. Dit terwijl tegenstanders van de zondagopenstelling blijven hopen dat de discussie eens een jaartje uitblijft. Ook in het één-na-laatste jaar voor de herindeling blijkt deze hoop tevergeefs. De aanleiding van de hernieuwde discussie is het verzoek van de Zuidhorner Albert Heijn om op zondag 24 december –de o-zo belangrijke dag voor kerst- de deuren te mogen openen. “Nee”, zegt wethouder Fred Stol resoluut namens het college. “Ja”, vindt oppositiepartij D66 bij monde van Jan Gutman. “Als de regels de mogelijkheid bieden om uitzonderingen te maken, dan moeten we het daar over hebben.”

Daar waar in Groningen en Leek de supermarkten op zondag open zijn, moeten de supermarkten in Zuidhorn nog altijd hun deuren gesloten houden. ‘Massaal trekken inwoners van Zuidhorn op zondag naar de nabij gelegen Jumbo aan het Reitdiephaven’, wist Abbe Borger van de Zuidhorner Albert Heijn recent nog te melden op Facebook. Op slechts acht kilometer afstand van Zuidhorn wordt daar groots ingeslagen, constateerde hij met eigen ogen. Ook in mede-Westerkwartiergemeente Leek wordt iedere zondag flink gebruik gemaakt van de mogelijkheid om boodschappen te doen. Niet één supermarkt is geopend in Leek, maar alle supermarkten. Zes stuks dus. De gemeenteraad van Zuidhorn besloot echter in meerderheid om deze mogelijkheid niet te bieden aan hun lokale ondernemers. “En die keuze respecteren wij”, vertelt Jan Gutman. De fractieleider van Zuidhorn stipt aan dat de herindeling nog niet heeft plaatsgevonden en dat de raad van Zuidhorn daarom nog altijd besluit over de eigen zondagopenstelling. “Natuurlijk hadden wij liever gezien dat de raad, net als in onze aangrenzende gemeenten, had besloten om de winkels wel de mogelijkheid te bieden om hun deuren te openen. De meerderheid van ChristenUnie, CDA en GroenLinks wilde dit echter niet en daar legden wij ons bij neer.” Volgens Gutman kwam het college, bestaande uit een coalitie van deze partijen, vervolgens met een winkeltijdenverordening die werd aangenomen door de raad. “Die verordening geeft ondernemers de mogelijkheid geeft om twaalf keer per jaar op zondag de winkels open te hebben”, vindt Gutman, wijzend op de artikelen 5 en 7 in de verordening. “Als je echt niet wil dat de winkels op zondag opengaan, moet je de mogelijkheid ook niet bieden en dat doet deze verordening wel. Logisch dat Albert Heijn vraagt of ze in een heel specifiek geval gebruik van de geboden mogelijkheden mogen maken.” Gutman vervolgt: “Hoewel de verordening de zondagsopenstelling niet onmogelijk maakt, beweert het college dat dat wel het geval is. Dat was ook de reactie op het verzoek van Albert Heijn. Volgens wethouder Stol is er geen mogelijkheid om de winkel op zondag open te doen. Volgens hem is het met deze uitleg al tientallen jaren goed gegaan. Het is de wethouder klaarblijkelijk ontgaan dat de hele maatschappij de afgelopen jaren sterk in beweging is geweest en heel anders tegen bepaalde vraagstukken is gaan aankijken. Je kunt voor zondagsrust zijn, maar of het collectief afdwingen nog wel van deze tijd is, vragen wij ons af bij D66. Bovendien moet je onderzoeken in welke mate de zondagsrust in de gemeente wordt verstoord als een aantal winkels open gaan.” Jan Gutman vermoedt dat wethouder Stol zijn achterban een belofte heeft gedaan waar hij zich nu aan vast moet houden. “Wij zijn benieuwd naar de uitleg van de wethouder”, besluit Gutman. Die uitleg volgt in de raadsvergadering van juni.
Wethouder Fred Stol bestrijdt dat hij de verordening weigert uit te voeren. “De discussie in de raadsvergadering ging er juist om of het college de verordening goed uitvoert”, laat Stol weten in een reactie. Tevens schrijft de wethouder dat er wel een mogelijkheid is om de winkels op zondag open te laten gaan, maar alleen als de meerderheid van de raad hiermee instemt. “De raad heeft de besluiten over de aanvragen van zon- en feestdagen aan het college gedelegeerd. En wij handelen in opdracht van de raad”, meldt Stol. “In de laatste raadsvergadering was er onduidelijkheid over de interpretatie van de Winkeltijdenverordening. Op verzoek van de raad zal het college hierover schriftelijk toelichting geven. Dit gebeurt voorafgaand aan de komende raadsvergadering waarin de raad verder praat over de zondagopenstelling. Nogmaals, als college handelen wij in opdracht van de raad. Alleen wanneer de meerderheid van de raad een zondagopenstelling wenst kan deze opdracht aan het college worden gegeven. Tot dusverre heeft de gemeenteraad van Zuidhorn meerdere keren aangegeven hier geen medewerking aan te willen verlenen.”