Nico Boele: “Mensen krijgen hier vertrouwen, daardoor bloeien ze op”

0
334

Gezond in Grootegast

WESTERKWARTIER – De gemeente Grootegast heeft de beschikking gekregen over extra financiële middelen. Middelen die aangewend worden om duurzame initiatieven met een gezond karakter en een langdurig effect te ondersteunen. “Van, voor en door de inwoners van de gemeente Grootegast”, aldus verantwoordelijk wethouder Elly Pastoor, die samen op wil naar een gezond Grootegast. Deze week in de spotlight Staatsbosbeheer Westerkwartier.

Staatbosbeheer is meer dan een verzameling boswachters die een beetje rondwandelen in de natuur en ervoor zorgdragen dat de ‘eigen wereld’ in het bos blijft doordraaien. “Integendeel zelfs”, lacht Nico Boele. Boele is Teamleider Boswachter Westerkwartier en vertelt dat Staatbosbeheer uit vele onderdelen en functies bestaat. “Wel allemaal met de toepasselijke titel ‘boswachter’”, aldus Boele, “want we willen het voor het publiek niet te moeilijk maken. Een boswachter is immers een boswachter.” De teamleider spreekt inmiddels van een boswachter-publiek voor de pr, een boswachter-beheer voor het onderhoud en een boswachter-ecologie voor het vergaren van nieuwe kennis. “Ik kan nog wel even doorgaan, maar wil in het kader van Gezond in Grootegast inzoomen op de zorg. Een afdeling die er recent bij is gekomen.” Volgens Boele blijft het beheren van terreinen de zogenoemde corebusiness van Staatsbosbeheer, “maar we zijn wel een club die midden in de maatschappij staat. En dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee.” Staatbosbeheer werkte dus al samen met instanties zoals De Zijlen en het UWV. “Hier werken mensen met verschillende achtergronden. We hebben onder meer herintreders van het UWV, studenten, vrijwilligers, onvrijwilligers -mensen met bijvoorbeeld een taakstraf- en dus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” Men zou haast denken dat het een onmogelijke combinatie is, maar niets is minder waar, vindt Boele. “Als je ziet hoe iedereen hier met elkaar omgaat. Prachtig om te zien. Hier laten we iedereen in zijn waarde, mensen krijgen vertrouwen en komen daardoor tot bloei. Ze mógen werken op hun eigen tempo en dat wordt hier gewaardeerd.” Elk mens is speciaal en kan wel iets, aldus Nico Boele. “Het gaat erom dat je de juiste snaar raakt en iedereen ook op zijn sterke punten benut. Dat wij dat hier doen blijkt wel uit het feit mensen gewoon blijven. Onvrijwilligers die vrijwilliger worden steeds vaker mee komen helpen.” Dat is ook nodig. Er zijn natuurgebieden, zoals Rottumerplaat, waar de natuur ongestoord zijn gang kan gaan. Plekken waar boswachters vooral rondlopen en controleren of de mens de natuur ook in zijn waarde laat. “Dat is hier anders”, vertelt Boele. “Dit is wat ik noem een handjesgebied. Een gebied waar gewerkt moet worden om het te onderhouden. Neem het Blotevoetenpad. Dat kan hier alleen maar zijn omdat het onderhouden wordt. Je moet de veiligheid van de bezoekers kunnen garanderen en dat lukt alleen als je daar de mensen voor hebt. Die hebben wij, dus heeft de gemeente Grootegast zo’n mooi recreatiegebied. Normaal gesproken zou dit veel te duur zijn.” Terloops deelt de boswachter een compliment uit aan wethouder Elly Pastoor. “Zij ziet dat”, zegt hij. “De wethouder ziet onze mogelijkheden, ziet wat wij kunnen betekenen voor bepaalde groepen mensen en zet daar ook op in.” Zorg dus. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een handicap. “Nogmaals, iedereen kan wat en hier is elke helpende hand belangrijk.” Boele vindt ook dat de gemeente en Staatsbosbeheer elkaar moeten steunen. “Daarmee vergroot je je kunnen en word je samen sterker”, zegt hij. “De gemeente wil kavels verkopen, mensen naar Grootegast trekken en toeristen verwelkomen. Nou, dan moet je wel de recreatiemogelijkheden hebben. Wij zijn zo’n trekpleister.” Binnenkort volgt er een gesprek tussen de teamleider boswachter en de wethouder waarin er wordt bekeken wat beide partijen verder nog voor elkaar kunnen betekenen. “De natuur is een maatschappelijk product en wij hebben gelukkig een wethouder die dat snapt. Werken is bewegen, bewegen is gezond. En hier werkt een moeilijke doelgroep met veel plezier. Dus is het goed dat de gemeente dit faciliteert.” Boswachter Nico Boele kan het niet laten een lans te breken voor ‘zijn’ Project Peebos. “Grootegast, en wethouder Pastoor, doen het fantastisch. Maar ik wil de toekomstige raadsleden van de gemeente Westerkwartier graag meegeven dat ze dit moeten blijven faciliteren en waarborgen. Mensen leren hier een vak, zijn bezig in hun eigen tempo en voelen zich belangrijk. Wij geven mensen hun waardigheidsgevoel terug. Helaas geeft het grote Staatsbosbeheer alleen geld voor de natuur. Dit soort projecten moeten dus echt vanuit de gemeente komen.” Dus toekomstige raadsleden, opdat u het weet. Het voortbestaan van deze voorziening rust –mede- op uw schouders.

Gemeente Grootegast zoekt uw idee!

Wij willen allemaal graag gezond oud worden, de Gemeente Grootegast wil dat ook voor haar inwoners. De gemeente zoekt daarom initiatieven die de gezondheid bevorderen en stelt hiervoor een subsidie beschikbaar. Initiatieven van, voor en door inwoners. Heeft u een goed initiatief of kent u iemand met een initiatief? Stuur dit initiatief op voor 15 juni 2017 via het aanmeldformulier op www.grootegast.nl. De belangrijkste randvoorwaarden voor een subsidie zijn dat het een initiatief is dat breed gedragen wordt en het moet een duurzaam effect hebben. Wilt u meer over het project weten, neem dan contact op met coördinator Frony Babois via gezondingrootegast@gmail.com.