Diny Rankenberg

0
273

Voorzitter Vereniging Vrienden van de Hamsterborg

DEN HAM – “De Vereniging Vrienden van de Hamsterborg is opgericht in 1986. De vereniging is in het leven geroepen om de beheerders van de borg bij te staan. Zelf ben ik sinds 2000 als bestuurslid bij de vereniging betrokken. Het bestuur bestaat uit afgevaardigden van de familie Wierenga, de familie Bos en mensen uit Den Ham en omstreken. Uit die laatste categorie kom ik dus. Nadat ik in 2000 ben toegetreden tot het bestuur ben ik later –min of meer- in de voorzittersrol gegroeid nadat onze toenmalige voorzitter vertrok. Eigenlijk ben ik er vrij geruisloos in opgegaan. Vanuit mijn werk was ik wel gewend om ‘wat voor te zitten’. In het welzijnswerk is dat vrij gebruikelijk. De Vereniging Vrienden van de Hamsterborg kan men zien als een overkoepelende organisatie. We werken met verschillende commissies die allen vallen onder auspiciën van de vereniging. De culturele-, boomgaard-, boerderij- en Doe-Dagcommissie doen elk hun eigen ding en werken zeer zelfstandig. Het verenigingsbestuur laat zich vooral informeren, stuurt bij waar en indien nodig en kijkt het meestal met tevredenheid aan. Als voorzitter delegeer ik dus vooral veel. Mijn periode duurt nog tot 2019 of 2020. Wat ik daarna ga doen? Geen idee eigenlijk! Om eerlijk te zijn heb ik daar nog niet over nagedacht. Ach, en weet je? Het loopt ook prima zo. Het is hartstikke leuk om te doen en ik kan met iedereen door één deur. En natuurlijk is het weleens spannend, maar we komen er altijd weer uit. De Vereniging Vrienden van de Hamsterborg wil de borg toegankelijk houden voor een breed publiek. Daarom worden er regelmatig leuke evenementen georganiseerd, zoals open dagen en exposities. Dat past trouwens ook in de opdracht die de Stichting Wierenga in 1991 meekreeg. In dat jaar werd de stichting per testament eigenaar van de borg en werd het geacht het pand een publieke functie te geven. Wynetta Themmen maakte er toen een vergader-, feest- en trouwlocatie van, waar men tevens kon logeren. Zij exploiteerde de Hamsterborg tot 2004, waarna het werd overgedragen aan Dick Soek. Naast het voorzitterschap van de vereniging ben ik ook voorzitter van de culturele commissie. Samen met Marie Louise Kools, Dick Nengerman en Henk Wiersema kleden wij de exposities in die op de Hamsterborg worden gehouden. Eveneens een leuke bezigheid waar ik me graag mee bezig houd. In september hebben wij een hele bijzondere expositie met 25 kunstenaars uit de voormalige gemeente Aduard. Dat móet men echt komen bekijken!”