College Achtkarspelen heeft ton per jaar over voor zwembad Buitenpost

0
1702

Initiatiefnemers MFLC willen voor zomer duidelijkheid; anders mogelijk stekker eruit

BUITENPOST – Het college van de gemeente Achtkarspelen wil 100.000 euro per jaar beschikbaar stellen voor het openhouden van het zwembad van Buitenpost. Voorstellen daartoe heeft de wethouder Jouke Spoelstra (CDA) naar de gemeenteraad gestuurd. Ondertussen willen de initiatiefnemers van een alternatief plan voor de zomer duidelijk. Ze zijn het wachten zat.

Het college komt met dit voorstel nadat uit drie initiatieven is gebleken dat het bad in Buitenpost niet open kan blijven zonder subsidie. De gemeente wilde dat graag en hoopte op die manier vanaf 2019 te kunnen besparen. Het huidige bestuur heeft wel plannen, maar hiervoor wordt een jaarlijkse bijdrage van € 146.000 vraagt. Ook een concurrerend plan, de oprichting van een zogenaamd MFLC, kon niet aan de huidige voorwaarden voldoen. Dit plan, op initiatief van Bothilde Buma en Dietha Paauw (eerder manager van het zwembad), kost de gemeente jaarlijks € 138.000. Een derde plan van Sportmanagement Consultants BV Postma & Roling kost € 115.123 per jaar.

Met de toezegging van een ton per jaar is er voor de huidige plannen nog steeds een tekort, weet ook wethouder Spoelstra. “De raad kan op 13 juli besluiten om het bedrag te verhogen,” zegt hij. “Anders gaan we kijken welk bedrag het dichtstbij ligt.” Volgens de wethouder is een bijkomend probleem dat de drie plannen inhoudelijk sterk verschillen. Het plan van het huidige bestuur voorziet in de vervanging van het bad, het MFLC van Dietha Paauw en Bothilde Buma gaat voor een complete multifunctionele accommodatie, terwijl met het plan van Roling & Postma gekozen wordt voor een klein doelgroepenbad. “Als er een MFC bij het plan zit is dat een meerwaarde, maar we houden het nu eerst bij een zwembad,” zegt Spoelstra over de nieuwe voorwaarden.

Vertrouwen bestuur opgezegd

Onduidelijkheid over de toekomst zorgt voor onrust onder het personeel. Afgelopen week zegden zij via de Facebook-pagina ‘Team De Kûpe’ het vertrouwen in het bestuur opnieuw op. “In het verleden was het personeel ook een zorgpunt, dat is in 2013 al door de gemeenteraad uitgesproken,” weet Spoelstra. “Als De Kûpe verhuist van punt A naar punt B kun je als criterium opstellen dat het personeel meegaat. Ik wil zelf ook dat het personeel overgaat naar het nieuwe bad en ik denk dat dit realistisch is. Mensen nemen nu abonnementen voor leszwemmen. Dan wil je dat je juf of badmeester meegaat.”

1 januari 2019

Aanvankelijk zou de gemeenteraad begin dit jaar over de plannen stemmen, maar ondanks tal van onderzoeken is er nog steeds geen duidelijkheid. “Als de raad met het voorstel instemt kunnen we deze zomer werken aan de aanbestedingsstrategie. Het mooiste zou het zijn als we voor 1 januari 2018 de knoop doorhakken,” zegt Spoelstra. “Mocht er duidelijkheid zijn, dan kan de nieuwe exploitant het huidige bad vanaf 1 januari 2019 overnemen. Het nieuwe zwembad kan dan in de loop van het jaar openen.”

Of de initiatiefnemers van het MFLC nog zo lang kunnen en willen wachten is de vraag. “De verhoudingen tussen het personeel en het bestuur zijn volledig verstoord. De situatie is gewoon dramatisch. Voor het team is het belangrijk dat er duidelijkheid komt,” zegt Paauw. “Ook voor ons en onze partners is het belangrijk om te weten wat de gemeente wil. Iedereen is er klaar voor. Als het nu weer een half jaar onzeker blijft denk ik dat mensen afhaken. Het is voor ons een uit de hand gelopen hobby naast ons eigen werk en het is de vraag of we dit nog langer kunnen trekken. Wij weten wat we willen, maar de politiek zal een standpunt in moeten nemen. Als ze dat niet doet, gaan we over naar Plan B.” Wat dat ‘Plan B’ is wilde Paauw niet zeggen. “Dat houden we nog even op de plank.”

Bestuur wacht besluit gemeente af

Ondanks kritiek en gebrek aan vertrouwen, blijft het huidige bestuur zitten. Waarom? “Het eerlijke antwoord is dat we wel eens overwogen hebben om het bijltje erbij neer te gooien,” zegt bestuurslid Aafke Postma. Toch wordt dat nog niet gedaan. “We moeten nog even volhouden zolang er geen concreet plan geaccepteerd is. Als bestuur zijn we verantwoordelijk voor het bedrijf. Gaan wij zomaar weg, dan kan ons nalatigheid worden verweten. We hebben wel eens uitgezocht wat er gebeurt als we ermee ophouden, maar dat is geen reëel alternatief. We hebben de gemeente gevraagd het over te nemen, maar die zeggen dat we zelf het avontuur zijn aangegaan en het nu maar moeten oplossen.”

Dat de ingewikkelde situatie de sfeer niet ten goede komt, merkt het bestuur ook. “Het raakt ons en met name de beide heren heel erg. Het gaat niet alleen om die mannen, maar ook hun families: ouders en kinderen worden erop aangekeken,” vertelt Postma. “Het doet wel wat in het dorp en het gaat je niet in de koude kleren zitten.”

Hoewel Postma de zorgen van het personeel begrijpt, stoort het haar dat op Facebook gesuggereerd wordt dat het bad op een faillissement afstevent. Dit klopt volgens haar niet en om dat te bewijzen kreeg De Streekkrant inzicht in de voorlopige jaarrekening. Daarin staat dat het zwembad weliswaar gemiddeld zo’n € 110.000 per jaar verlies maakt, maar dat met een buffer van € 320.245 in principe in 2017 en 2018 alle rekeningen betaald kunnen worden. Ook dit jaar gemaakte kosten voor advocaten en adviseurs brengen de exploitatie volgens Postma niet in gevaar. “Mocht het zwembad onverhoopt na 2019 toch sluiten, dan heeft de wethouder toegezegd dat hij de kosten voor een sociaal plan wil betalen. Dat moet hij alleen nog even bevestigen op papier.”

FNP, GBA en VVD willen plan MFLC

Donderdagavond sprak de gemeenteraad alweer over de problematiek. Raadslid Tjibbe Brinkman (FNP) riep op om alleen verder te gaan met de plannen voor het MFLC. “Dat is veel meer dan een bak water. Het is een ‘boppeslag’ voor Buitenpost, Achtkarspelen en de hele regio. Wij willen dit plan en niet anders.” De oproep kreeg steun van GBA en VVD. De overige partijen willen het debat over voorwaarden afwachten.

Dat de overige partijen niet instemden met het plan wil overigens niet zeggen dat ze het niet met de plannen eens zijn. Toch kunnen ook over het plan van Paauw en Buma nog kritische vragen gesteld worden. Opvallend is bijvoorbeeld dat het duo zeventien organisaties enthousiast kreeg voor een plekje in het gebouw, terwijl het huidige bestuur denkt dat de verhuurmarkt in het dorp verzadigd is.

Opvallend is ook dat het huidige bedrijf van Paauw, Bewegingscentrum Switte en een locatie van Talant, waar Buma de directeur is, in het nieuwe pand komen. Creëert Paauw daarmee niet met behulp van gemeenschapsgeld een goedkopere locatie voor haar bedrijf? Paauw zegt van niet. “Als dit plan doorgaat ga ik er absoluut niet met een dubbele pet zitten. Voor commerciële partijen is er een reguliere huurprijs. Maatschappelijke organisaties krijgen een lagere huur. Switte gaat zelfs meer betalen dan nu.” In het projectplan van het duo staat dat Paauw zelfs afstand doet van het eigenaarschap van Switte.

Aanbesteden of subsidie?

Op 13 juli spreekt de gemeenteraad opnieuw over dit onderwerp. Voor die tijd zoeken ambtenaren uit of de nieuwe zwembadplannen een subsidieregeling kunnen krijgen of dat de gemeente de werkzaamheden moet uitbesteden als ‘overheidsopdracht’. Iets dat klinkt als een klein formeel punt, maar toch grote gevolgen kan hebben. In het geval van een overheidsopdracht moet namelijk een aanbesteding worden opgezet, waardoor duidelijkheid pas over enkele maanden te geven heeft. Bovendien kunnen dan ook nu nog onbekende organisaties inschrijven op het plan. De verleiding zal bij de raad daarom groot zijn om voor de ‘subsidievariant’ te gaan, maar over de vraag of dit mag moeten de juristen van de gemeente zich de komende week buigen.