Weg vrij voor kleine molens in Middag-Humsterland

0
288

Raad Zuidhorn hakt onmogelijke knoop door

ZUIDHORN – Het mag. De boeren in het Middag-Humsterland mogen van de gemeenteraad twee kleine windmolens van 15 meter hoog op hun erf zetten. En dat was vooraf nog lang niet zeker. Wat begon met een onschuldig en verzoek van een aantal boeren in het Middag-Humsterland om hun bedrijf te verduurzamen, eindigde in een koppijndossier voor de gemeenteraadsleden van Zuidhorn. In februari werden zij gevraagd de knoop door te hakken. Veel te snel en veel te moeilijk, was de algehele opvatting van de raad. Dus werd er besloten om het moeilijke besluit een half jaar uit te stellen om zo meer kennis te kunnen vergaren, meer gesprekken te kunnen voeren en meer onderzoek te kunnen doen. Dat is gelukt. Zelfs tot aan een virtuele realiteit aan toe. Maar het gouden ei? Nee, die blijkt er niet te zijn. “Wat we ook beslissen, er is geen breed gedragen oplossing mogelijk”, stelde CDA-raadslid Jaap Tel terecht vast.

Wethouder Fred Stol gaf toe geworsteld te hebben met het vraagstuk én het uiteindelijke voorstel dat het college naar de raad stuurde. Stol is geboren en getogen in Oldehove en ziet het oudste cultuurhistorische landschap van Europa liever niet ‘ontsierd’ worden door windmolens. “Maar we kunnen ook onze ogen niet sluiten voor de vooruitgang”, aldus de wethouder. “We zullen met z’n allen moeten verduurzamen en daar horen ook de boerenbedrijven in het Middag-Humsterland bij.” Aangenomen wordt dat boeren aan twee zogenoemde kleine windmolens met een nokhoogte van 15 meter genoeg hebben om hun bedrijf energieneutraal te maken. Dat is één windmolen meer dan het vorige beleid van de gemeente Zuidhorn toeliet. Voor eigen gebruik mocht er één windmolen geplaatst worden en waren zonneweides tot 1 hectare toegestaan. De nieuwe regels zorgen ervoor dat het aantal toegestane windmolens is uitgebreid naar twee. Daar staat wel tegenover dat er maximaal een 0,5 hectare aan zonneweide aangelegd mag worden in het landschap. Het collegevoorstel kon op veel steun rekenen van de verschillende fracties en werd uiteindelijk ook unaniem aangenomen. Hetzij dat de PvdA dit deed onder protest en met een stemverklaring. “De PvdA is van mening dat u –het college- onvoldoende tegemoet is gekomen aan de wensen van de raad. Het voorstel rammelt aan alle kanten en dat mag het college zich aanrekenen. Bovendien, als wij goed luisteren naar de inwoners van het Middag-Humsterland –en Niehove in het bijzonder-, dan zegt men: ‘Wij willen die windmolens niet.” Niettemin zag de PvdA geen andere optie dan akkoord te gaan met het voorstel, “al voelen wij ons in deze wel gegijzeld”, aldus Hatzman.

Twee kwaden

“Het is gewoon kiezen tussen twee kwaden”, aldus Michiel Pellenbarg (GroenLinks). “We kunnen het niet goed doen. Echter, we moeten wèl wat doen. Nu niets doen gaat het landschap zeker aantasten.” Pellenbarg verwijst daarmee naar de plannen van minister Kamp die voornemens is masten in het Zuidhorner landschap te plaatsen. “Het is belangrijk dat we zelf weer aan het stuur komen te zitten en duidelijke regels opstellen. Bovendien kan het niet zo zijn dat we hier discussiëren over 15 meter hoge windmolens, terwijl we doodleuk toestaan dat er in het Middag-Humsterland 14 meter hoge schuren van honderden meters lang worden bijgebouwd voor de bio-industrie.” Ook Jan Gutman (D66) vindt dat er actie moet worden ondernomen. “Niets doen is in ieder geval geen optie”, aldus Gutman. “De EAZ-molen wordt alom beschouwd als best een hele mooie molen en we moeten allemaal een steentje bijdragen. Dus waarom niet?” Wel werd het voorstel van het college aangescherpt met diverse amendementen en moties. Op de volgelopen publieke tribune bekeek een groot deel van Niehove de worsteling van de raad van dichtbij. Na afloop waren er zowel opgeluchte boeren te bespeuren als teleurgestelde dorpsbewoners. De één noemt het besluit van de gemeenteraad een zegen en een stap in de goede richting. Met twee molens kunnen de boeren hun bedrijf energieneutraal maken en duurzaam werken. Een ‘must’ voor hun afnemers –waaronder FrieslandCampina- die duurzame maatregelen op eigen erg flink belonen. De keerzijde is een behoorlijk aantal teleurgestelde inwoners die de windmolens zien als een aantasting van het prachtige landschap.