Zwembadpersoneel wil nog steeds van bestuur af

0
207

BUITENPOST – Het botert nog steeds niet tussen het bestuur en de medewerkers van zwembad De Kûpe in Buitenpost. Ondanks dat de er zekerheid is over de toekomst van de zwemsport in het dorp, lijkt een diepe vertrouwensbreuk tussen beide partijen niet meer te overbruggen. De gemeente Achtkarspelen heeft nu aangeboden te bemiddelen.

De Steekkrant sprak met meerdere medewerkers van het bad, die allemaal anoniem willen blijven. Het personeel is bang voor represailles van het bestuur en claimt dat eerder mensen op de vingers zijn getikt na uitlatingen in de media. Wat de medewerkers gemeen hebben is een diep wantrouwen in met name de mannelijke bestuursleden, die hen continu zouden controleren. “Iedere dag komen ze langs en gaan ze met de interim-manager in een hoekje van de horeca samen wat drinken en papieren bespreken.”

Bang zijn ze voor het verlies van hun baan. De situatie is onwerkbaar. “We zijn tot elkaar veroordeeld, dan zou je verwachten dat je er ook samen uit probeert te komen. In de media zeggen ze wel dat ze mediation willen, maar dat is aan ons maar één keer voorgesteld, waarna we er niks meer van hebben gehoord.” Volgens het personeel zegt het bestuur structureel het tegenovergestelde van wat van hen gevraagd wordt. “Als wij blauw zeggen, zeggen zij rood. We zeggen nu wel eens dingen andersom, zodat we toch onze zin krijgen,” vertelt één van hen. “Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Mijn thuisfront het behoorlijk zat en dat geldt voor meer mensen die hier al jaren werken.”

Het personeel ziet graag dat het bestuur alsnog opstapt. “In principe zit hun taak erop en kunnen ze dus hun werk neerleggen. Als ze zeggen dat het niet om de poppetjes gaat, dan kunnen ze gewoon opstappen. Laat ze het bad maar zo snel mogelijk overdragen. Tussen de regels door hebben we ook wel het idee dat ze zeggen dat ze dat gaan doen, maar tot op heden heeft niks hun bewogen hun taken neer te leggen.”

Minder problemen hebben de personeelsleden met de vrouwelijke bestuursleden. “Wij hebben het idee dat de heren dingen voor hun achterhouden. Van veel dingen zijn ze niet op de hoogte als we hen erop aanspreken. Mensen werken bijvoorbeeld structureel over, dan heb je recht op aanpassing van je contract. Of een kapotte douche, daar wordt ook niks aan gedaan.” Toch wordt ook naar de dames kritisch gekeken. “Zij zijn net zo goed verantwoordelijk voor wat de heren en de interim-manager doen. Het is heel lastig dat ze daar niks aan doen en dan is wel het vertrouwen weg.” Volgens het personeel willen meerdere ‘prominente inwoners’ van het dorp de bestuurstaken overnemen.

Reactie bestuur

Het zwembadbestuur wil liever niet op de details ingaan, maar reageert wel. “Er is sprake van een hele vervelende situatie,” zet Aafke Postma. “We hebben als bestuur een aantal keren aangebonden om in gesprek te gaan, maar dat is altijd geweigerd. Ik heb niet de behoefte om daar nu veel over te zeggen. We moeten er wel samen uit zien te komen. Daarom moeten we een proces opzetten om weer met elkaar in gesprek te gaan.” Een voorwaarde daartoe is volgens haar dat alle partijen bereid zijn hieraan mee te doen.

Volgens Postma wilde het personeel pas in gesprek, nadat de gemeente duidelijkheid zou geven over de toekomst van het bad. “Wij vallen van de ene verbazing in de andere. We zijn stuk voor stuk redelijke mensen waarbij emoties wel eens hoog komen te zitten, maar je moet ook zien wat er de afgelopen maanden naar het bestuur is gegaan qua intimiderende en pittige brieven.” Deze week kregen zwembadmedewerkers die op Facebook gesteld hadden dat het bad er financieel slecht voor zou staan een officiële berisping. “We moesten daar op een gegeven moment consequenties aan verbinden. Wij vinden die Facebookberichten ongewenst omdat ze een verkeerd beeld geven over het bad, waardoor mogelijk nieuwe leszwemmers niet komen. Daar komt bij dat wij vlak voor het verschijnen van het bericht een gesprek hebben gehad over wat wel en niet gecommuniceerd zou worden. Wij hebben gezegd: je mag best aangeven dat er meerdere plannen zijn, maar blijf positief communiceren over het zwembad.” Wat het bestuur steekt is dat naast medewerkers ook Dietha Paauw, initiatiefneemster van het alternatieve MFLC-plan, beheerder van de actiepagina op Facebook is.

Bemiddeling

De vraag is of beide partijen door een bemiddelingspoging nog tot elkaar zullen komen. Toch wil wethouder Spoelstra wel een poging doen. “Als het stichtingsbestuur en het personeel aangeeft dat ze willen dat wij bemiddelen, dan zouden we dat graag doen. Belangrijk is wel dat beide partijen gesteund wordt, anders heeft het geen zin.” Volgens de wethouder heeft het personeel al aangegeven mee te willen werken aan zo’n poging, met het bestuur heeft hij hier nog niet over gesproken.

Daarmee zegt Spoelstra niet dat hij een oplossing kan forceren. “Als gemeente hebben wij geen zeggenschap. Wij zijn geen werkgever die ook maar enigszins iets kan doen. Ook de subsidierelatie is er niet meer, omdat we die hebben stopgezet. Vergelijk het met een conflict tussen het personeel en de directie van Philips, daar kunnen wij ook niet bij interveniëren.”