Visvlieter dorpsomroeper rukt uit voor bezorging Streekkrant

0
223

VISVLIET – In het altijd rustieke Visvliet was het afgelopen week even iets minder rustig. Doorgaans is er qua nieuwsgaring tijdens de komkommertijd weinig reden om naar de nieuwsverstrekkers uit te zien, maar afgelopen week werd het dorp weer eens in de schijnwerpers gezet door de Streekkrant in het item Zomertrip, schrijft Popke Wilpstra. Natuurlijk wordt er dan over gesproken en ziet men uit naar de nieuwe editie, zo ook afgelopen week. Maar helaas, op dinsdag viel de Streekkrant niet door de bus en ook op woensdag en donderdag bleef men verstoken van een exemplaar. Na een aantal verontruste telefoontjes van dorpsbewoners richting redactie van de krant bleek dat er zich een probleem voordeed met de bezorging. Natuurlijk moest de Streekkrant hier alsnog Visvliet bereiken en werd dorpsomroeper Theun de Wit ingeschakeld om dit met luide stem rond te bazuinen. Hij had inmiddels ook de exemplaren van de krant voor Visvliet ontvangen en kon zo dus twee vliegen in een klap slaan. Of eigenlijk zelfs drie! Door de bezorging raakte hij namelijk ook nog eens vele overtollige calorieën kwijt. Vanaf volgende week hoop men de distributie weer genormaliseerd te hebben, dus zal dit hopelijk voor Theun, op de foto gezet door Popke Wilpstra, een eenmalige actie geweest zijn.