De Marne vernieuwd minimaregelingen

0
182

DE MARNE – De colleges van de BMWE-gemeenten –waaronder ook De Marne- hebben een nieuwe nota met minimaregelingen vastgesteld voor alle inwoners met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon. De bestaande regelingen zijn hiermee allemaal in stand gebleven of verruimd. De raden van de vier gemeenten gaan deze nota de komende weken behandelen.

Een van de punten uit de nota is dat inwoners met een minimum inkomen vanuit het bestaande Participatiefonds nog meer kosten kunnen vergoed krijgen. Daarnaast komen er nieuwe regelingen voor kinderen die worden opgenomen in het zogenaamde ‘Kindpakket’. Hieronder valt bijvoorbeeld de vergoeding van een zwemdiploma A en een fashioncheque. Ook kunnen vanuit het Kindpakket leuke initiatieven van de jeugd zelf worden bekostigd. Bij het promoten van het Kindpakket willen de gemeenten de kinderen zelf straks nauw gaan betrekken. Naast de regelingen voor kinderen zijn er ook regelingen voor volwassenen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de kosten van kleding voor een sollicitatiegesprek vergoed te krijgen of een gebruikte computer te lenen. Ook de collectieve ziektekostenverzekering Garant Verzorgd bij Menzis behoort straks nog steeds tot de mogelijkheden. Deze verzekering heeft een uitgebreider verstrekkingenpakket dan alle andere reguliere verzekeringen. De BMWE-gemeenten betalen een deel van de premie. De nota wordt binnenkort in de vier gemeenteraden behandeld. De colleges verzamelen de opmerkingen en ideeën voor verdere bespreking. Eind oktober nemen de vier colleges een definitief besluit over de Meedoennota.