Zuidhorn niet langer solidair met jeugdhulp

0
283

ZUIDHORN – Het college van Zuidhorn heeft de gemeenteraad voorgesteld te breken met de solidariteit aangaande jeugdhulp (Zin en PGB) met de overige Groninger gemeenten. “Met pijn in het hart”, gaf wethouder Bert Nederveen toe. Na de decentralisatie van de zorg van het Rijk richting de gemeenten, spraken de Groninger gemeenten af de jeugdhulp gezamenlijk in te kopen om zo op de kosten voor deze hulp te kunnen besparen. Daarbij is destijds ook een solidariteitsafspraak gemaakt waarin gemeenten verklaarden elkaar te zullen helpen met elkaars tekorten op deze kostenpost. Na 2017 lopen deze afspraken af en inmiddels is gebleken dat de gemeenten Groningen, Vlagtwedde en Bellingwedde niet door willen met het solidariteitspact. “Deze drie gemeenten tezamen vormen ongeveer de helft van het totale aantal inwoners van de provincie Groningen”, rekende Nederveen voor. “Dat houdt in dat er voor de overgebleven gemeenten zwaardere lasten overblijven.” De Westerkwartiergemeenten doen het vrij goed op het gebied van jeugdhulp en blijven binnen het budget. Uit het collegevoorstel blijkt dat vooral de gemeenten Groningen, Oldambt, Hoogezand, Veendam en Stadskanaal het budget (flink) overschrijden, waardoor onder meer Zuidhorn de tekorten moet dekken. “Het gaat wel om jeugdhulp”, aldus Nederveen die toegaf het een moeilijk voorstel te vinden waar ook de belaste ambtenaren flink mee hebben geworsteld. Een opmerking die door de PvdA werd onderschreven. André Hatzman (PvdA): “Zodra wij –als socialisten- de woorden ‘solidariteit’ en ‘verbreken’ in één zin horen worden we enigszins ongemakkelijk. Toch zitten we hier als raadsleden namens de inwoners van de gemeente Zuidhorn en moeten wij de beslissing nemen die het beste is voor onze eigen inwoners. Wel hoop ik dat de jeugd die de hulp nodig heeft hier niet onder zal lijden.” Het collegevoorstel kon rekenen op brede steun –maar weinig applaus- van de raad. “Gepast”, volgens Nederveen. “Dit doen we niet van harte en we gaan dan ook zeker proberen om wèl de samenwerking met de andere Groninger gemeenten op peil te houden.”

Grootegast alleen solidair met Westerkwartiergemeenten

GROOTEGAST – Een dag na het moeilijke besluit in Zuidhorn, besloot ook de gemeenteraad van Grootegast te stoppen met het solidariteitspact aangaande jeugdhulp. “Ook wij kunnen niet blijven volhouden als andere Groninger gemeenten afhaken”, aldus Myra Eeken-Hermans (PvdA). Grootegast wil wel solidair blijven met de andere drie Westerkwartiergemeenten, waarmee al nauw wordt samengewerkt. Bij de andere Groninger gemeenten heeft Grootegast minder invloed.