Nederveen trots: “We kunnen Zuidhorn financieel op een goede manier afsluiten”

0
321

ZUIDHORN – De gemeente Zuidhorn gaat financieel fier op weg naar het Westerkwartier. “Ik ben trots op deze begroting”, laat wethouder Bert Nederveen zijn licht schijnen over de financiële plannen van de gemeente Zuidhorn voor 2018. “Het financiële beeld van de gemeente Zuidhorn voor de komende jaren is positief. De gemeente realiseert nog veel ambities, terwijl de woonlasten gelijk blijven.”

 Meevallers bij de algemene uitkering leveren een structurele ruimte op van 300.000 euro. Deze ruimte zet het college in voor dorpsontwikkeling in Grijpskerk en Oldehove, uitbreidingen bij de scholen GBS De Brug en De Noordster in Zuidhorn, herinrichting van de Rijksstraatweg Zuidhorn en de provinciale weg door Aduard en de aanleg van een hockey-kunstgrasveld in Zuidhorn. Het positieve resultaat van de jaarrekening 2016 zorgt daarnaast voor incidentele financiële ruimte. Deze gelden wil het college vooral inzetten voor projecten op het terrein van duurzaamheid en innovatie en kenniseconomie. Een deel van de financiële ruimte gebruikt het college om het sociaal domein een goed vervolg te geven. De gemeente verwacht een tekort op de zorgkosten Jeugd. De hoogte hiervan is nog niet bekend. Het college houdt rekening met een nadeel voor de begroting van 200.000 euro in 2018. Het college heeft in de begroting 2018 voor 1.081.500 euro aan vervangingsinvesteringen opgenomen. De gemeente zet deze in voor de vervanging van de vaste brug Niezijlsterdiep in Niezijl (€ 450.000), vervangen 385 lichtmasten (€ 190.000), vervanging beschoeiing Poeldiep Oosterkade in Grijpskerk   (€ 175.000) en het renoveren van diverse speelterreinen in de gemeente (€ 80.000). Ook is de wethouder verheugd te melden dat de onroerendezaakbelasting in 2018 niet omhoog gaat. Evenals de rioolheffing en de afvalstoffenheffing die ook gelijk blijven. “Dit is mijn achtste begroting en zeker niet de minste”, stelt Nederveen trots vast. “We zijn in staat ‘Zuidhorn’ op een goede manier af te sluiten en we zijn in staat financiële tegenvallers op te vangen zonder de lasten te verhogen voor onze inwoners.”

Foto uit archief: Bert Nederveen als neemt de honneurs waar als locoburgemeester.