Oldekerk: Anno 1897

0
1882

OLDEKERK – Ook in deze kersteditie van de Streekkrant een mooie foto uit de oude doos van Geert Feringa. Hij stuurde ons dit bijzondere plaatje uit 1897. “De jongens hebben hier bijna allemaal een pet op”, merkt Geert op. “Deze school is afgebroken in 1899 en vervangen door een nieuwe school. De heer A .Nanninga maakte het bestek en de tekening. De bouw van de school met de woning werd aanbesteed aan J .Teeninga uit Oldekerk voor een bedrag van 3.129 gulden. Spoedig daarna werd een hoofd van de school benoemd, de heer P. Smid uit Ezinge. Hij kreeg het formidabele jaarsalaris van 600 gulden. De onderwijzer, de heer W. Renkema uit Nuis, kreeg 400 gulden per jaar. Ook werd een handwerkonderwijzeres benoemd, mejuffrouw Fenje Hazenberg. Zij kreeg een salaris van 2 gulden 50 per maand. Schoolschoonmaakster Pieterke Bonnema tenslotte kreeg 25 cent per week. In 1928 stierf de heer Smid vrij onverwacht. Hij werd opgevolgd door de heer Curt Munk. De school werd afgekeurd en er werd besloten om wederom een geheel nieuwe school te bouwen. De bouw werd gegund aan de heren Van Dijken en Hofman uit Oldekerk. Op 1 September 1930 werd de nieuwe school met een groot feest in gebruik genomen. De heer Curt Munk bleef tot 1958 en werd toen opgevolgd door de heer J. Veenstra.”