De Marne ‘werkt aan de dorpen’

0
235

DE MARNE – Gemeente De Marne heeft een aanvraag ingediend bij het NCG voor het project Werken aan de Dorpen. De dorpen binnen De Marne zijn de afgelopen tijd aan de slag geweest om plannen op te stellen die de vitaliteit en de leefbaarheid versterken en de kwaliteit van leef- en woonomgeving verhogen. Op 12 december jl. heeft het college van B&W besloten dat er in totaal drieëndertig plannen passend zijn binnen het project Werken aan de Dorpen. Om de leefbaarheid en vitaliteit te verbeteren is er door de éénentwintig dorpen in De Marne gekeken waar de woon- en leefomgeving extra kwaliteit kan gebruiken. De dorpen hebben concrete plannen opgesteld waarbij zij ondersteund zijn door de gemeente door inzet van kennis op het gebied van civiele techniek, groen, landschappelijke inpassing, verkeersveiligheid, leefbaarheid en vitaliteit. Verwachting is dat er in het voorjaar meer duidelijk wordt of de plannen bij het NCG positief ontvangen zijn.