Gemeente wil exploitatie De Kûpe overnemen

0
187

BUITENPOST – De gemeente Achtkarspelen wil het beheer en de exploitatie van zwembad De Kûpe in Buitenpost overnemen. Dat is nu nog een verantwoordelijkheid van stichting Sportcentrum 8kspelen. Wethouder Jouke Spoelstra geeft aan dat het college graag, in goed overleg met het huidige bestuur en het personeel, deze overdracht verder vorm wil gaan geven. Als stichtingsbestuurder zal de gemeente ervoor zorgen dat De Kûpe openblijft tot een nieuw zwembad klaar is.

Vorig jaar besloot de gemeenteraad van Achtkarspelen om een nieuw energieneutraal zwembad te bouwen. De haalbaarheidsstudie die aan dit besluit voorafging, is nader uitgewerkt. Daarbij heeft het college gekeken naar de organisatievorm van het zwembad, het benodigde krediet en de gewenste locatie. Het nieuwe zwembad komt in de buurt van het huidige zwembad. Dat heeft als voordeel dat het zwembad gebruik kan blijven maken van de warmtekoppeling met het naastgelegen bedrijf Essentra. “Dat Essentra zich zo positief opstelt wordt door het college zeer gewaardeerd” aldus wethouder Jouke Spoelstra. Bovendien is deze locatie centraal gelegen in Buitenpost en goed bereikbaar. In verband met het nabijgelegen tankstation, bekijkt de gemeente nog of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor de veiligheid. Het college vraagt de raad een investeringskrediet van € 5,9 miljoen. Dit bedrag is € 4,5 ton hoger dan het bedrag uit het haalbaarheidsonderzoek. Voornaamste oorzaak zijn de stijgende kosten in de bouwsector. Verder vraagt het college, op verzoek van waterpolovereniging PWC, een extra krediet van € 75.000 om het zwembad 2 meter diep te maken. De haalbaarheidsstudie ging uit van een diepte van 1,80 meter. Het hogere investeringskrediet heeft uiteindelijk geen effect op de verwachte jaarlijks lasten voor aflossing en afschrijving. Die blijven nagenoeg gelijk, onder andere vanwege een lagere rentestand. Na de nieuwbouw wil het college het beheer en de exploitatie van het zwembad overhevelen van de stichting naar een bv. Dit heeft fiscale voordeel. Volgend jaar komen er echter nieuwe landelijke regels, die kunnen leiden tot heroverweging van dit besluit. De gemeenteraad van Achtkarspelen spreekt in februari over de nieuwbouw van zwembad De Kûpe in Buitenpost. Bij een positief besluit kan het college verder met de ontwikkeling. Naar verwachting start de bouw in 2019 en kan er medio 2020 in het nieuwe zwembad gezwommen worden.