Armoedepact Westerkwartier ondertekend

0
163

WESTERKWARTIER – De vier gemeenten in het Westerkwartier hebben donderdag met meer dan dertig maatschappelijke organisaties het Armoedepact Westerkwartier ondertekend. In het pact staan afspraken waarmee de samenwerkende organisaties de armoedeproblematiek in de toekomst willen bestrijden. In het Armoedepact staan vier pijlers centraal: netwerk, preventie, meedoen en gezondheid. De maatschappelijke organisaties hebben in januari aangegeven welke concrete activiteiten prioriteit moeten krijgen. Voorbeelden daarvan zijn regelingen en ondersteuningsmogelijkheden beter in kaart brengen, inwoners actief informeren, jeugd (beter) leren omgaan met geld, meer buurthuiskamers organiseren en maatwerk bieden. Naast de feestelijke ondertekening van het Armoedepact werden deze avond werkgroepen gevormd om invulling te geven aan het Armoedepact. De gemeenten zijn blij met de betrokkenheid van de maatschappelijke organisaties en zien het ondertekenen van het Armoedepact als een goede stap in de richting van armoedebestrijding en volwaardige participatie in de samenleving.