CDA: Taaleis bijstand roept vragen op

0
1579

ACHTKARSPELEN – De CDA-fractie van Achtkarspelen wil van het college van b en w weten of de wettelijke taaleis voor bijstand ook nageleefd wordt in de gemeente. Eén van de eisen om bijstand te kunnen ontvangen is de zogenaamde ‘taaleis’. Men moet korte, eenvoudige teksten kunnen lezen en schrijven om in aanmerking te komen voor bijstand. Dit kan bewezen worden door aan te tonen dat men acht jaar Nederlands onderwijs heeft gevolgd of door succesvol het inburgeringsexamen af te leggen. Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft na onderzoek echter vastgesteld dat in veel gemeenten niet elke bijstandsontvanger de Nederlandse taal voldoende machtig is. Wat volgens de wettelijke taaleis wel zou moeten. CDA wil van het college weten hoeveel mensen in de gemeente Achtkarspelen bijstand ontvangen zonder de Nederlandse taal voldoende te beheersen en welke stappen de gemeente onderneemt indien men niet voldoet aan de eisen.