Jonge joaren

0
1163

Met ‘t licht van mien herinnering

kommen uut ‘t vergeelde fotopepier

de voage lienen weer tot leven. –

Zunder ‘n kartelraand van beslommering,

mor met onbezörgd plezier

herleeft mien jeugd nog even

as ‘n sprookje dat niet meer past

ien ‘t leven van dizze tied

van jachten en joagen.

Ik leg de foto ien de kast

en ben toch blied

met die mooie jonge joaren.

 

Dit is één van de gedichten uut het gedichtenbundeltje “Pijlen ien ‘t zachte zaand”  uutgeven ien 1984, van Egge Wieringa. Krekt as hiel veul van de andere gedichten uut dizze bundel sprekt der een zekere weemoed noar het verleden uut. Ok de liefde veur de natuur en de verholding tot zien geloof kommen ien dizze bundel noadrukkelijk aan bod.

Wie is Eggge Wieringa. Hij is ien 1933 geboren ien Moarum as zeun van een schilder. Ging doar ok noar de legere schoel en vervolgens noar de Mulo. Hier het hij het moar 2 joar uut hollen. Met zien artistieke aanleg was de schoel een kwelling veur hem. Toe hij van schoel of was kwam hij bij pa ien het schildersbedrief. Hier het hij het vak leert en is loater gemeenteschilder ien Bedum worren. Onnertied het hij opleidingen doan die veul meer bij hem pasten: avondopleiding aan de academie Minerva ien stad, zeefdrukken en schilderen. Ien 1963 is hij decorateur worren bij Vroom en Dreesmann. Hier was hij hielemoal te plak en is doar zien hiele warkzoame leven bleven.

Wieringa verdient een plak ien: ”Ik proat plat, doe ok, omdat hij één van eersten was die ien het Zuudelijk Westerkwartiers publiceerd het. Veur zover ik wiet was  Jelte Dijkstra ,(Nicl. Griep die leefde van1879 tot 1946) de enige die dat eerder dee. Uuteindelijk kwammen der 3 boeken en een dichtbundel ien het Westerkwartiers. Ien 1978 kwam zien debuutboek Nadde Spoanen uut. Ien 1990 volgde Zandhoazen en ien 1992 Vaarfspadders. Doarnoast het Wieringa ok nog boeken ien het Nederlands schreven.  Ien “Tussen Groen en Groen” uut1982beschrift hij hoe hij de oorlogsjoaren 1940-1945 ervoaren het. As zeer belangstellend ien de ploatselijke historie het hij ok nog het boek ”Boerakker, eens een dorp vol bedrijvigheid” De jubileumboeken veur de muziekvereniging “Nil Sine Labore” en de gereformeerde kerk binnen ok van zien hand.

Ok het hij aan verschillende publicoaties metwarkt, o.a. Krödde,  Met veul plezier het er gedeelten van de biebel hertoalt noar het Westerkwartiers en publiceert ien de kerkbode..

 

Behalve schrieven dee Wieringa nog een hieleboel andere dingen meer. Hij dee de illustraties veur zien eigen boeken zelf. Moakte muurschilderingen. Bouwde miniatuurwoagens, zunder doar bouwtekeningen van te hemmen. Hij rekende alles om van een foto en as je dan een foto van zien miniatuurwoagen noast een foto van de  originele woagen leggen kin je gien verschil zien. Ok het hij veul restauratiewark doan. Schilderen het hij ok altied doen. Zowel op doek as op de meest uutenlopende veurwerpen. Hij wiet zelf niet meer hoeveul boerderijen hij op melkbussen schildert het. Mor ok het beschilderen van een poar scheuvels het er doan. Verschillende logo’s en boekomsloagen binnen van zien hand. Holtsniewark was weer een hiel andere tak van sport die hij ok nog doan het. Een specialiteit was het snieden van broodplanken. Tiedens zien verblief ien Bedum het er, as bijverdienste, holtsniewark moakt dat verkocht wer ien een Belgische badploats. De opbrengsten per stuk warren al niet hoog, mor as der bij aanlevering een kleinigheid aan mankeerde wer der ok nog 30 cent van de beloning oftrokken. Ien  loatere joaren is er nog as vrijwilliger en conservator aan het wark west bij museum “Steenhuus”ien Niebert. Het onderdeel schildersmuseum was hem op het lief schreven. Onnoemelijk veul mensen het hij doar boeiende verhoalen verteld over het wel en wee van een schilder ien vroeger joaren.

Veur al zien vrijwilligerswark het Wieringa ien 2009 een lintje opspeld kregen als teken dat het  Hare Majesteit behaagd het om hem lid te moaken ien de orde van Oranje Nassau.

Een steeds slechter zicht belemmert hem vandoag de dag om zien liefhebberijen uut te voeren. Mor hij kin nog altied boeiend en met kennis van zoaken over het verleden vertellen.