Grote zonneweide bij Munnekezijl

0
218

MUNNEKEZIJL – Het college van de gemeente Kollumerland c.a. wil meewerken aan de plannen van Beryllus Sun Energy BV uit Amsterdam om een grote zonneweide te creëren bij Munnekezijl. De zonnecollectoren zouden geplaatst moeten worden op de locatie van de voormalige kruitfabriek van Muiden Chemie aan de Willem van der Ploegweg. De locatie heeft een oppervlakte van 78 hectare. Uitgaande van een oost-westopstelling en een maximale invulling van het perceel, is er een opgesteld vermogen mogelijk van ruim 100 MWp. De opbrengst bedraagt in dat geval 81.2 GWh per jaar. Hiermee kunnen ongeveer 27.000 huishoudens jaarlijks worden voorzien van elektriciteit. De provincie Fryslân heeft de ambitie om in 2020 500 MW aan zonne-energie op te wekken. Op daken en binnen bebouwd gebied is onvoldoende ruimte beschikbaar om deze ambitie te realiseren. Met de beoogde zonneweide nabij Munnekezijl kan Friesland voorzien in 20 procent van de opgave die de provincie heeft geformuleerd.  Voor het tot stand komen van een dergelijk park op de beoogde locatie moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. Ook de provincie Fryslân moet er mee instemmen.