CBS Het Anker is gezond!

0
356

ZUIDHORN – CBS Het Anker heeft het vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen ze!

Zo zorgen ze voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl en betere schoolprestaties. Onder de Gezonde School vallen verschillende thema’s, zoals sport en beweging, mediawijsheid, voeding, welbevinden en sociale veiligheid. “Het Anker heeft speciale aandacht voor het thema welbevinden en sociale veiligheid, waarvoor we een certificaat hebben ontvangen”, schrijft Maja Olbertijn. Welbevinden is een belangrijke waarde van Het Anker van waaruit ze hun onderwijs organiseren. Ze zijn voortdurend bezig een goed pedagogisch klimaat neer te zetten in de groepen en de school. Een klimaat waarin ze met de kinderen praten en luisteren, hen serieus nemen en het gevoel geven dat een kind ertoe doet. Ze kijken wat ieder kind nodig heeft om zich optimaal en volledig te kunnen ontwikkelen. Het team van Het Anker is trots dat ze dit themacertificaat hebben behaald. Een erkenning voor waar Het Anker voor staat! Vanaf nu hangt naast het informatiebord van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen in de Noordster zien dat Het Anker een gezonde school is.