Koppijndossier welzijnswerk: ‘Onvrede heerst bij Vredewold’

0
312

LEEK – De afvallen van Vredewold uit de aanbestedingsprocedure van het welzijnswerk in het Westerkwartier heeft tot grote onvrede geleid bij medewerkers, vrijwilligers en (oud) bestuurders van de stichting die zorg draagt voor wonen, welzijn en zorg van een overwegend oudere doelgroep. Nadat eerder Vlechter/SPiNN al aankondigde de gang naar de rechtbank te maken, komt ook Vredewold in verweer. Onder meer oud-bestuurder Piet Weites spreekt zijn afkeer uit over de gang van zaken. “Medewerkers en ruim 500 vrijwilligers die in onzekerheid verkeren. Respectloos!”, noemt Weites de gang van zaken. “De Schutse is de verbindende factor op velerlei gebied, zoals bijvoorbeeld de Hulpkring, het ouderenvervoer, Alzheimercafé, ondersteuning mantelzorg , Seniorweb, maaltijdvoorziening en nog vele andere activiteiten die het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen bevorderen. De kans bestaat, dat in de nieuwe situatie deze hulp verminderd of dreigt te vervallen.” Piet Weites overweegt dan ook zijn verdiende onderscheidingen, waaronder een Koninklijke Onderscheiding en de Leekster Tak in te leveren. “Deze onderscheidingen heb ik gekregen voor mijn werkzaamheden en verdiensten voor het ouderenwerk. Werkzaamheden waarvoor blijkbaar geen respect bestaat.” Ook zegt Weites steun en kritische vragen vanuit de Leekster gemeenteraad gemist te hebben. Vanuit Vredewold gaan stemmen op om een actiegroep op te richten.