Gabrielle Jansen

0
1651

Initiatiefneemster gastlessen CPTSS

ZUIDHORN – “Binnenkort geeft ik een gastles over CPTSS –Complex Post Traumatische Stress Stoornis- in Zuidhorn, mijn woonplaats. Aan professionals, waaronder jongerenwerkers van SWgZ, wijkagenten en het netwerkteam 18+. Door hun voor te lichten over CPTSS hoop ik dat zij het gaan herkennen in hun dagelijks werk en hun extra kennis gebruiken door signalen te herkennen en de helpende hand of een luisterend oor te bieden. Dit is een belangrijke stap in mijn missie.

Er is namelijk nog té weinig bekend over CPTSS. Zelfs ‘wijzen’ en hulpverleners zitten niet altijd op één lijn. Helaas. Het zorgt ervoor dat nog altijd veel patiënten tussen wal en schip belanden. PTSS is bekender wat dat betreft. Het kan iedereen ook overkomen. Hoe? Nou, het ontwikkelt zich door een trauma. Dat kan een gewelddadige overval zijn, seksueel misbruik maar bijvoorbeeld ook een val een paard. Eigenlijk weet je ook niet of je er bevattelijk voor bent totdat je het krijgt. PTSS heb je zomaar en is vaak niet te voorkomen, de C ervoor is echter wél te voorkomen. Mensen die hieraan lijden kunnen zover gaan als zelfmoord. Ook onder jongeren komt dit voor en dat verdient een schijnwerper. Zodat het meer en beter onder de aandacht komt en meer bekendheid krijgt. Ik wil het bespreekbaar maken.

Naast gastlessen bij onder meer het Noorderpoortcollege en dus aan professionals ben ik bezig met een fotodocumentaire, in samenwerking met fotograaf Wim Vosdingh. Een enorm project waar te zijner tijd ook zeker een expositie van komt. Zo probeer ik het een beeld te geven en krijgt dit project zichtbare handen en voeten. Ik lijd er zelf namelijk ook aan. Daarom vind ik mijzelf ook bijzonder geschikt om deze missie te ‘leiden’ en voorlichting te geven. Ik ken de ziektebeelden, heb de bodem gezien en weet wat mensen die aan (C)PTSS lijden doormaken. Wat ik met het bespreekbaar maken eigenlijk wil bereiken? Dat er enerzijds meer begrip en kennis komt vanuit de maatschappij, de professionele hulpverleners. En anderzijds dat mensen die hier aan lijden beseffen dat er altijd hoop is, ook al lijkt het licht aan het einde van de tunnel nog zo ver weg.

Mochten mensen meer willen weten over CPTSS dan kunnen ze altijd terecht op mijn website www.decreased-innocence.nl. Hier staat veel informatie over de wat het inhoudt en waar ik mij allemaal mee bezig houd om het onder de andacht te brengen. Via de website kunnen mensen en organisaties mij ook benaderen als gastspreker of – docent. Graag zelfs, want hoe meer voorlichting, hoe beter het is.”