Gunning welzijnswerk definitief; Tinten neemt stokje over

0
219

Welzijnspartij Vlechter verliest kort geding

WESTERKWARTIER – De definitieve gunning van de aanbesteding van de basisondersteuning is een feit. Enkele weken geleden werd Tinten Welzijnsgroep aangewezen als partij die het welzijnswerk in de toekomstige gemeente Westerkwartier voor haar rekening mag nemen. Dit onder voorbehoud van twee ‘voorlopigheden’. Ten eerste omdat de laatste twee afgevallen partijen (SWgZ en De Nieuw Zorg Thuis) twintig dagen de tijd kregen om in beroep te gaan, de zogenoemde ‘Alcatel-dagen’. Daarnaast omdat er nog een kort geding liep van de al eerder afgevallen Stichting Vlechter. Vlechter is van mening dat de beoordeling te veel op detail is gebeurd, daar waar er volgens de welzijnsaanbieder slechts contouren werden gevraagd. De Westerkwartiergemeenten hebben in hun verweer aangegeven dat duidelijk in de aanbestedingsdocumenten is aangegeven dat beoordeeld zou worden op 10 elementen en dat is ook gebeurd. De rechter heeft de vorderingen van Vlechter afgewezen en de Westerkwartiergemeenten in het gelijk gesteld. De rechter stelt in het vonnis: “Gelet op vorenstaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat niet aannemelijk is gemaakt dat de beoordeling door de beoordelingscommissie als niet-besteksconform moet worden aangemerkt danwel dat zodanige procedurele of inhoudelijke tekortkomingen aan de beoordeling kleven dat de beoordelingssommissie in redelijkheid die beoordeling niet heeft kunnen geven.” Ook de andere afgevallen partijen hebben geen bezwaar gemaakt tegen de gunning aan Tinten, waardoor beide voorlopigheden nu zijn komen te vervallen. Hoewel Tinten de opdracht heeft gekregen om de aanwezige kennis en ervaring van de huidige welzijnsorganisaties zoveel mogelijk over te nemen, zijn zij als werkgever en als aanbieder nieuw in het Westerkwartier. Samen met de gemeenten zal een zorgvuldig implementatietraject worden doorlopen. Onderdeel hiervan is een openbare introductiebijeenkomst in oktober. Tijdens deze bijeenkomst, waarin de Tintengroep wordt geïntroduceerd, vindt ook de officiële ondertekening van het contract plaats. De vier colleges en betrokken medewerkers realiseren zich dat bovenstaande uitkomst grote gevolgen heeft voor de huidige welzijnsorganisaties, hun medewerkers en betrokken vrijwilligers(netwerken). De lokale stichting van de Tintengroep zal dan ook snel verbinding  met hen zoeken om de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen. Henk Kosmeijer, burgemeester van Marum, namens de vier colleges: ”De impact is groot en daarom zien wij er de komende maanden ook op toe dat de overgang van de basisondersteuning in het Westerkwartier soepel en op een zorgvuldige wijze verloopt.”