Nieuwe stap richting Dorpshuis Doezum

0
331

DOEZUM – In september is er in Doezum een intentieovereenkomst getekend tussen de Protestantse Gemeente Doezum en de stichting Dorpshuis Doezum. In deze overeenkomst is opgenomen dat de kerk door de Protestantse gemeente voor een symbolisch bedrag van €1,- wordt overgedaan aan de stichting Dorpshuis Doezum. Met deze overeenkomst is de grondslag gelegd voor het bouwen aan het nieuwe Dorpshuis in Doezum. In Doezum is er momenteel gebrek aan een ruimte waar het dorp bijeen kan komen. Met het te realiseren Dorpshuis hoopt het dorp de leefbaarheid weer op te krikken naar het niveau dat het hoort te zijn. Foto v.l.n.r.: Francis Luinstra, Lieuwe Lindeboom (beiden Protestantse Gemeente Doezum), Jan Saathof (Dorpsbelangen Doezum) en Bert Renkema (stichting Dorpshuis Doezum).