Raad wil 120 duizend euro voor verfraaiing winkelhart Zuidhorn

0
997

“Het is te hopen dat mensen hun afspraken nakomen”

ZUIDHORN – Problemen voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn. De voltallige gemeenteraad wil dat het college een belofte uit 2015 nakomt en 120 duizend euro investeert in het winkelhart van Zuidhorn. Na de realisatie van de drie pleinen in het Komplan bleef er onder aan de streep een positief saldo over van ruim 120 duizend euro. “Dat geld is in een laatje gestopt met de toezegging dat de pleinen –en dan met name het Marktplein- ervan verfraaid zou worden”, vertelt voormalig voorzitter van Zakenkring Zuidhorn Abbe Borger. “Een belofte die 3,5 jaar lang op de lange baan is geschoven. Ik ben blij met de motie van de raad om het college aan haar woord te houden. Dit is een succesje. Belofte maakt schuld.”

Na het aanpassen van het centrum van Zuidhorn bleek er in 2015 120.700 euro over te blijven. Een behoorlijk bedrag, waarvan het college aan de raad voorstelde om dat in te zetten voor de herinrichting van het Marktplein. De kosten hiervoor werden op 114 duizend euro geschat en dat paste dus prima binnen het budget. “Toch is er jarenlang niets met dat geld gebeurd”, stelt Abbe Borger. Als voormalig voorzitter van de Zakenkring en ondernemer in Zuidhorn heeft hij regelmatig vragen gesteld en geïnformeerd naar de plannen. “Dat moet ook”, vindt hij. “Want als je er niet naar vraagt gebeurt er ook niets. Dan blijft het geld in de lade zitten.” Echter, ook met vragen zit het bedrag inmiddels al 3,5 jaar in het laatje van de gemeente. Tot ergernis van de raad die het college vorige week heeft gevraagd om met concrete plannen en voorstellen te komen. Dit middels een motie, waarmee het een opdracht is geworden voor het college van b en w. Burgemeester en portefeuillehouder Greetje de Vries-Leggedoor was niet blij met de motie die zij ten zeerste wilde ontraden. “Ik snap de frustratie van de raad, want dit ligt al 3,5 jaar. Echter, het college komt zo in een lastig parket terecht, omdat we op weg naar de herindeling niet zomaar uitgaven van deze orde van grootte mogen doen. We hebben afspraken gemaakt met de andere gemeenten (Leek, Grootegast en Marum red.); geen lijken in de kast, geen potjes leegmaken en geen verrassingen. In dat licht bezien zou ik deze motie ten zeerste afraden. De raad gaat over de eigen motie, maar als we netjes het Westerkwartier in willen is dit niet raadzaam. Het moet eerst voorgelegd worden aan onze fusiepartners.” Het weerhield de raad er niet van voet bij stuk te houden en de motie toch aan te houden. Met alle gevolgen van dien. Het college moet opnieuw in overleg met de fusiepartners Leek, Grootegast en Marum omdat er een uitgave gewenst is door de raad die niet van te voren was aangegeven en opgenomen in de fusieplannen en de begroting.

Borger is vooral blij dat de raad, hetzij op de valreep, in actie is gekomen. “Kijk naar de Overtuinen. Het ‘Rode plein’ is een berg stenen zonder kleur. Het is mooi geworden hoor, maar het mag –en moet- allemaal iets levendiger. Het verbeteren van het woon-, winkel en verblijfklimaat is een maatschappelijk doel. En bovendien ook toegezegd.” Wat meespeelt is de angst die de raad heeft dat het geld wordt gebruikt om mogelijke juridische proceskosten te dekken. De gemeente Zuidhorn ligt in de clinch met bouwbedrijf Dijkstra Draisma en de Vereniging van Eigenaren van de appartementen aan de Overtuinen. Bij het gebouw moet de galerijbeplating hersteld worden, waarbij de grote vraag rijst wie voor de kosten op moet draaien. Momenteel proberen de advocaten van de drie betrokken partijen tot een minnelijke schikking te komen, waarbij het woord ‘schikking’ impliceert dat er betaald moet worden. Allicht door de gemeente Zuidhorn, waar het vooralsnog niet duidelijk is óf en hoeveel de gemeente moet (bij) betalen. “Als de raad dit niet nu naar voren had geschoven was het geld dat bedoeld is voor het verfraaien van het centrum misschien wel aangewend –en opgegaan-  aan proceskosten en schikkingen”, vermoedt Borger. “En dat kan natuurlijk niet. Het geld mag niet verdampen en besteed worden aan zaken waar het nooit voor bedoeld is.” Nog altijd komt de in Niezijl woonachtige ondernemer graag in het winkelhart van Zuidhorn. “Ik ben deze kwestie ook altijd blijven volgen”, legt hij uit. “Hier zit dan ook een tevreden man die blij is met deze actie van de raad. Ik hoop van ganser harte dat het centrum alsnog wordt verbeterd en dat mensen hun afspraken nakomen.” En als het centrum er in 2020 nog steeds zo bij ligt als nu? “Dan moet de raad die er dan zit wéér vragen naar dat geld”, meent Borger. “Het is aan de Zakenkring en aan de raad om ervoor te zorgen dat dit net zo lang op tafel blijft liggen tot het centrum opgekalefaterd is.” Mogelijk mag Abbe Borger dat na de herindeling zelf gaan doen. De ondernemer heeft zich aangesloten bij VZ Westerkwartier en staat 19e op de kieslijst. “Nee, dat is -op mijn eigen verzoek- niet bijzonder hoog”, verklaart hij. Toch zegt Borger te overwegen zitting te nemen in de raad als hij genoeg voorkeursstemmen krijgt. “Als zoveel mensen hun vertrouwen uitspreken in jou als persoon, als volksvertegenwoordiger, dan kan en mag je dat niet naast je neerleggen. Dus ja, dan zal ik zeker serieus overwegen om deel uit te maken van de gemeenteraad. Ik zal in ieder geval, samen met VZ Westerkwartier, deze kwestie van dichtbij blijven volgen.”