Raad Achtkarspelen: Oebele Brouwer nieuwe burgemeester

0
327

ACHTKARSPELEN – De raad van de gemeente Achtkarspelen beveelt de heer mr. O.F. Brouwer uit Eastermar aan voor het ambt van burgemeester in deze gemeente. Op donderdag 13 december heeft de gemeenteraad dit vastgesteld. De aanbeveling wordt aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. Brouwer is 58 jaar oud, gehuwd, vader van twee kinderen en grootvader van twee kleinkinderen. Hij is geboren in Sneek en woont in de gemeente Tytsjerksteradiel. Oebele Brouwer is momenteel docent aan het opleidingsinstituut voor rechters en officieren van justitie en als officier van justitie werkzaam als recherche-officier bij het Landelijk Parket te Rotterdam. Na onder meer de studie Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, de opleiding Raio (rechtelijke ambtenaar in opleiding) en tal van strafrechtelijke- en managementcursussen heeft hij o.a. gewerkt als recherche-officier bij het Openbaar Ministerie Noord Nederland en als gebiedsofficier voor Noordoost Friesland, tevens persofficier. De heer Brouwer vervult een aantal nevenfuncties zoals voorzitter van de Advysried AFûK en gastdocent aan de Politieacademie. Van de geselecteerde kandidaten past Brouwer het best in de profielschets en beheerst zowel actief als passief de Fryske taal. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester begin februari 2019 wordt geïnstalleerd. Tot die tijd is Gerben Gerbrandy waarnemend burgemeester.