Koos Wiersma van De Marne richting het Westerkwartier

0
1915
Beediging Koos Wiersma de Marne B 72dpi 22-01-2016

“Hier ligt een mooie uitdaging, er moet veel gebeuren”

WESTERKWARTIER – Een bekend gezicht keert na de jaarwisseling terug in het Westerkwartier. Oud-wethouder Koos Wiersma neemt het burgemeestersstokje over van de zittende burgemeesters. En hij heeft er zin in, vertelt Wiersma daags na zijn aanstelling. “Er ligt hier een mooie uitdaging”, vindt de –nu nog- burgemeester van de gemeente De Marne die op 2 januari tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad, eenmalig gehouden in De Postwagen, direct de voorzittershamer ter hand neemt.

“In het herindelingsproces van de gemeente De Marne heb ik bij Commissaris van de Koning (CvK) René Paas aangegeven beschikbaar te als waarnemend burgemeester”, vertelt Wiersma over de eerst aanzet tot zijn aanstelling. “Dat was toen nog in algemene zin, dus zonder specifiek één gemeente te noemen. Zo’n twee weken geleden kwam de CvK bij mij terug met de vraag of ik de gemeente Westerkwartier zag zitten.” Het antwoord van de geboren en getogen Grijpskerker luidde positief, waarna de gesprekken met de aanstellingscommissie van start gingen. “Die verliepen goed en voortvarend”, aldus Wiersma, “maar dat zal ook niemand verbazen. Anders had ik hier namelijk nu niet gezeten.” Met een lange geschiedenis in Grijpskerk is de nieuwe waarnemend burgemeester geen onbekende in het Westerkwartier. Vele stappen heeft Wiersma in de straks voormalige gemeente Zuidhorn liggen. “Dat is het gebied waar ik ben opgegroeid ken is een groot voordeel”, vindt hij. “Het is echter wel zaak om ook oog te hebben voor de delen van het Westerkwartier waar ik minder bekend mee ben. Ik heb veel gedaan in Leek en Nuis, dus veel onbekend terrein is er niet, maar ik heb wel de intentie om –zogezegd- mijn gezicht te laten zien in de dorpen die ik niet ken.” Voor een tijdsbepaling is het nog te vroeg, stelt Wiersma. Maar eenmaal in het Westerkwartier zal hij in overleg met het college van burgemeester en wethouders en de raad bepalen waar het eerst heen te gaan. “Het Westerkwartier gaat werken met het DNA, waarbij de D staat voor dichtbij. Dat moet je dan ook waar maken, vind ik. Ik kijk er naar uit, want hier ligt een mooie uitdaging. Er moet veel gebeuren.” Tot 31 december, klokslag 0.00 uur is Koos Wiersma burgemeester van De Marne. Eén seconde later mag hij zijn keten omruilen voor die van de gemeente Westerkwartier. “Toch een speciaal moment”, aldus Wiersma. “Ik heb in de gemeente Zuidhorn mijn eerste raadswerk gedaan, kennis gemaakt met de politiek en ook het wethouderschap geleerd.” Dus luidt de logische volgende vraag of het niet jammer is dat juist Koos Wiersma de tijd mag overbruggen tot er een nieuwe burgemeester wordt benoemd door de Kroon. Of is daar misschien toch een opening? “Dat een waarnemend burgemeester uiteindelijk blijft zitten is niet gebruikelijk”, zegt Wiersma. “Ik ben nu 63 jaar en wordt al snel 64. Dus een volledige termijn zit er hoogstwaarschijnlijk ook niet meer in. De insteek is dus echt dat ik de burgemeestersfunctie vervul tot er een goede kandidaat is gevonden en aangesteld wordt.” In de maanden na de herindeling zal er door de nieuwe raad een profielschets worden opgesteld. Een lijst met punten, of kwaliteitseisen en competenties, die de raad graag terugziet in een nieuwe burgemeester. Wiersma: “Wat daar in komt te staan weet ik nog niet. Dat is echt aan de gemeenteraad. Zij zullen ongetwijfeld een weloverwogen keuze maken. Tot die tijd zet ik mij graag in voor deze nieuwe gemeente. Samen bouwen aan een mooi Westerkwartier. Dichtbij, nuchter en ambitieus, zoals het DNA beschrijft.”

Koos Wiersma is woensdag 19 december benoemd tot waarnemend burgemeester door CvK René Paas. Dit gebeurde in het bijzijn van afvaardigden van de negen raadsfracties. Wiersma is geboren in 1955 te Grijpskerk en lid van het CDA. In 2010 stapte hij na vier jaar wethouder te zijn geweest in de gemeente Zuidhorn over naar de burgemeesterspost in de gemeente De Marne. Wiersma vervult naast zijn functie als burgemeester diverse nevenfuncties, onder meer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Groningen en de welstandscommissie Libau.

Foto uit archief de Streekkrant. Koos Wiersma ziet zijn burgemeesterschap in De Marne verlengd worden door toenmalig CvK Max van den Berg.