Zorgen over voortbestaan van It Koartling

0
480

BUITENPOST – Al pakweg vijftig jaar is It Koartling in Buitenpost in wijde omgeving een begrip. Heel wat ‘oudere jongeren’ kijken met heel veel plezier terug op de tijd die zij in het sociaal cultureel centrum doorbrachten. Vanaf het begin organiseert It Koartling activiteiten voor jong en oud en door alle decennia heen was (en is) It Koartling een plek van maatschappelijke betekenis.

 Met regelmaat wordt door politici uitgesproken dat sociaal-culturele organisaties als It Koartling heel belangrijk werk doen. Veel waardering ook voor de vrijwillige inzet. Niettemin wordt er sinds de jaren ’80 vrijwel jaarlijks bezuinigd op de directe en indirecte subsidie die It Koartling ontvangt. De gevolgen daarvan zijn inmiddels op allerlei manieren merkbaar, al proberen de vrijwilligers door het leveren van steeds maar weer een éxtra inspanning de schade te beperken. “Tegelijkertijd heeft de gemeente letterlijk geen cent over voor de noodzakelijke uitbreiding en renovatie van It Koartling waarmee in 2017 werd begonnen”, laat Stichting Sociaal Curltureel Werk Buitenpost weten. “Er is alleen een relatief klein bedrag beschikbaar in het kader van ‘groot onderhoud’. De kleinere dorpen konden de afgelopen jaren hun dorpshuizen opknappen en energievriendelijk maken met steun van de overheid. It Koartling niet, simpel en alleen omdat het dorp meer dan 5.000 inwoners telt. Voor 2019 heeft de gemeente in totaal € 158.000,– beschikbaar voor subsidiëring van het sociaal cultureel werk in Achtkarspelen. Dat is omgerekend zo’n € 5,66 per inwoner. Een nieuwe subsidieverordening regelt de verdeling van het totaalbedrag. De gemeente heeft daarbij echter op voorhand aangekondigd dat het jaarlijkse subsidiebedrag voor It Koartling met ingang van 2019 met ruim een derde wordt verminderd. De subsidie gaat daardoor omgerekend circa € 2,95 per inwoner bedragen. Dat is onvoldoende om de activiteiten op peil te kunnen houden en om het gebouw te kunnen blijven exploiteren. Op deze wijze dreigt er na ruim vijftig jaar een einde te komen aan een onmisbare voorziening als een belangrijk werkveld.