Zondagopenstelling verdeelt raad: ‘Juridisch juist, maar wel oneerlijk’

0
2566

Nieuwe verordening zondagopenstelling onderweg

ADUARD – De ongehoorzaamheid van de Aduarder Spar-ondernemer Patrick de Groot heeft de gemeenteraad van het Westerkwartier verdeeld. In afwachting op de nieuwe verordening die de zondagopenstelling mogelijk moet maken, trok De Groot de stoute schoenen aan en besloot alvast een voorschot te nemen op de openstelling. Tegen de regels, stelt het college bij monde van wethouder Elly Pastoor, ‘want zolang de nieuwe verordening nog niet is vastgesteld door de raad, is de oude nog van kracht. En deze schrijft voor dat supermarkten in de voormalige gemeenten Zuidhorn, Grootegast en Marum niet open mogen.” Door middel van het indienen van een motie hoopte de oppositie bestaande uit VVD, Sterk Westerkwartier, GroenLinks, 50PLUS en D66 de coalitie ertoe te bewegen om in afwachting van de nieuwe verordening niet handhavend op te treden tegen supermarktondernemers die hun winkels open gooien op zondag.

“Regels zijn er om te handhaven, dat begrijpen wij”, leidde VVD-frontvrouw Tanja Haseloop de motie in. “Maar wij begrijpen ook dat een ondernemer die al jaren zijn klandizie op zondag naar Leek en het Reitdiep ziet trekken na de herindeling –en het coalitieakkoord- zijn kans schoon ziet. Het gesloten houden van de supermarkten in het Westerkwartier op zondag is misschien juridisch wel juist, maar daarom niet minder oneerlijk.” Haseloop pleitte ervoor om te gedogen, zodat de supers hun deuren op zondag kunnen openen zonder de dreiging van boetes. Daarin kreeg Haseloop bijval van Harry Stomphorst (Sterk Westerkwartier). “Wij zijn niet van het gedogen. Maar in dit geval vinden wij het zeker wel een optie. Er is namelijk sprake van rechtsongelijkheid.” De coalitiepartijen VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA gaven aan begrip te hebben voor de ondernemer. Ytsen van der Velde (VZ): “Dit was natuurlijk te verwachten. Maar het initiatief ligt bij het college.” Het ging alle vier de partijen in de coalitie een stap te ver om het college te verzoeken niet handhavend op te treden. Verantwoordelijk wethouder Elly Pastoor kwam daarop wel met goed nieuws. “Er is inderdaad haast geboden bij dit probleem”, stelt ze. “Wij zijn dan ook met stoom en kokend water bezig geweest om de nieuwe verordening zo snel mogelijk bij u –de raad- te krijgen. Het concept is inmiddels klaar en ligt bij de juridische afdeling die kijkt of alles ook op dat vlak klopt. Wij verwachten dat u de nieuwe verordening op 13 februari toegestuurd krijgt. Het dan aan u als raad om deze op de agenda te zetten. Wanneer dat is? Dat laat ik graag aan de creativiteit van de raad over.” Goed nieuws voor de supermarkten, maar helemaal tevreden waren de oppositiepartijen niet. Haseloop: “Dit houdt in dat de Spar alsnog de komende 2-3 zondagen dicht moet?” Pastoor gaf aan in gesprek te gaan met De Groot om te kijken of de ondernemer en de gemeente samen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing kunnen komen. Dit leek afgelopen zondag niet het geval te zijn geweest, ondanks “een goed gesprek” was de Aduarder Spar wederom geopend.