Vogels van et paradies

0
2831

Joarleks organiseert Stichting Mien Westerkwartier een schriefwedstried veur vertelverhoalen onder de titel ’t Schierste Verhoal’. We vroagen jim om körte verhoalen te bedenken en op te schrieven, wij selecteren de mooisten en ien t noajoar worden de verhoalen verteld deur de vertellers van Kom op Verhoal. Dit joar is t onderwaarp paradiesvogels, biezundere minsen uut je opgeving, die net eefkes aans-as-aans bennen. Dat liekt ons n riek thema, woar je veul kanten met op kennen.

Minsen bennen vremde vogels, paradiesvogels, bont van kleur en met aparte meneuvels. Oapen en beren kin je der met vangen en je kennen je bescheuren om de biezundere uutsproaken die ze doen. Munitie veur mooie verhoalen en niet allinneg om de humor mor meschien juust ok wel om de diepere loading en betekenis. Zo gek bennen ze nou ok weer niet.

Wat vroagen wij:

Schrief een verhoal over zo’n Paradiesvogel en vertel ons wat die vogel zo uniek moakt. Dat verhoal moet ongeveer anderhalf kantje A4 weden, zodat et ien 7-8 minuten te vertellen is. Natuurlek moet het n kop en n steert hemmen en t liefst schreven worden ien t Westerkwartiers.

As dat niet lukt mag het ok ien Hooghaarlemmerdijks, Drents, Frys, Overdaips of Limburgs, wij toalen t wel om.

Dizze verhoalen worden beoordeeld deur de verhoalen-jury, die der pakweg 6-7 selecteert. Doarbij gijt t niet allinneg om de ienhold van t verhoal, mor ok of het verhoal goed te bruken is as vertelverhoal. Dus as t begunt met ‘Er was eens ….’ komt het vast goed.

De verhoalen worden aan één van de vertellers van vertelcollectief ‘Kom op Verhoal’ geven, die t noar zien of heur smoak bewaarkt, zodat hij/zij het aan t publiek vertellen ken.

Hoe verder:

Ien november organiseert Mien Westerkwartier een verteloavend , woarop de verhoalen veur t eerst aan t publiek, verteld worden. Veureg joar wadden er 130 bezoekers. Het wordt een biezundere oavend met Westerkwartierder muziek en humor.

De verhoalen worden deur Mien Westerkwartier publiceerd op de webstee www.mienwesterkwartier.nl.

Dus nog eefkes kort:

  • Verhoal van 700-800 woorden
  • Liefst schreven ien t Westerkwartiers
  • Het moet over een Paradiesvogel (bestoand of fantasie) goan
  • Iensturen veur 15 mei noar info@mienwesterkwartier.nl

Verteller worden?

Verhoalen vertellen is n old gebruuk en n geweldege hobby. Wel het vroeger niet n meester of juf had die zo mooi vertellen kon op vrijdagmiddag. Over de geschiedenis, over een legende of een lief sprookje. Dat vergeet je toch nooit weer!

Dit veurjoar organiseert Mien Westerkwartier weer n vertel-workshops. Ien vief oavends word je de basis van t vertellen bij bijbrocht, vertel je ien e praktijk en krieg je n coach, die tips geft en veren ien e kont stekt. Doarnoa kommen de nije vertellers op t podium veur t pebliek om ‘eelt op de handen te kriegen’.

Deur de zummer henne organiseren we weer het bekende fenomeen ‘Rondje deur Mien Westerkwartier’ het is de bedoeling dat de nije vertellers dan ok volop metdoen.

Wat holdt je tegen? Niks toch. Dus meld je aan op info@komopverhoal.nl, zet ien de titel ‘Ik word verteller’ en geef je noam en tillefoonnummer deur.


Proeverij : ‘Rondje deur Mien Westerkwartier’

Ien 2018 wadden der 9 vertelveurstellings ien monumenten verspreid over t Westerkwartier. Dit joar doen we dat weer en binnenkört goan we organisatoren, beheerders van kerken/meulens, dörpshuuscommissies, dörpsbelangen etc. benoadern veur n Proeverij. Op zo’n Proeverij krieg je n iendruk van de ienhold, aanpak en kosten van zo’n veurstelling. Wil je een uutneudeging hebben veur dizze kosteloze Proeferij mail dan noar info@mienwesterkwartier.nl En hol dizze krant ien e goaten. Reacties groag sturen noar : info@mienwesterkwartier.nl