Atze Landman

0
681

‘Voorzitter’ Kerk Naar Buiten

GRIJPSKERK – “Zes jaar geleden was er een oproep vanuit het dorp in verband met maatschappelijke ontwikkelingen. Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moest de zorg meer zelf geregeld worden en inwoners maakten zich daar zorgen over. Vanuit de kerk is er een werkgroep met de naam ‘Kerk naar Buiten’ opgericht. Als predikant ben ik betrokken op vragen vanuit de samenleving en op de bewoners van ons dorp. Dat zie ik als een aanvulling op en eigenlijk ook een beetje als verzet naar kerken die zich teveel met zichzelf bezighouden. Ik ben van mening dat je juist vanuit het geloof iets kunt en moet betekenen voor de samenleving. Uiteindelijk hebben we vier jaar geleden, mede door het uiten van de zorgen over de WMO een drietal avonden georganiseerd met als thema ‘Kopzorgen om de Zorg’. Vorig jaar hebben we samen met het Lauwerscollege een avond over depressies bij jongeren georganiseerd. Daarnaast hebben we vorig jaar voor het eerst een Paasommegang gehouden. Hierbij hebben De PKN Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakte de handen ineengeslagen om dit thema dorpsbreed aan te bieden en naar buiten te treden met een ommetje langs en dwars door de kerken heen. We hadden toen zo’n 40, 50 deelnemers verwacht, maar er deden uiteindelijk 240 mensen mee. Jong, oud, gelovig en niet-gelovig. Bij elke kerk werd tien minuten iets opgevoerd wat te maken had met het paasverhaal en de eigentijd. Een soort ‘Passion’-achtig evenement. We hopen dit volgend jaar weer te kunnen organiseren. Dit jaar willen we, mogelijk in november, iets organiseren rondom het thema ‘overledenen en de dood’. Er is steeds meer aandacht voor de dood en het gedenken van overledenen gebeurt regelmatig. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van een bloemetje bij de plaats van ongeluk. Wij mensen krijgen allemaal met de dood te maken. Als werkgroep willen wij dit thema aanzwengelen en een mogelijkheid bieden om dit uit te werken. Misschien kan er een platform of ritueel worden ontwikkeld, een mogelijkheid voor een plaats of tijd om in verbondenheid stil te staan bij overleden dierbaren en om jezelf en de dood bespreekbaar te maken. Wij zijn nu aan het aftasten of bij de bewoners van Grijpskerk hier behoefte aan is. Mensen die met ons willen meedenken of een goed idee hebben om dit uit te dragen, mogen zich bij mij aanmelden via atze.landman@ziggo.nl. Hopelijk kunnen we op deze manier ook voor verbinding zorgen.”