Vacature nieuwe burgemeester Westerkwartier uitgezet

0
613

STREEK –  Met de herindeling van de gemeente Westerkwartier kwam er een nieuwe vacature vrij; die van burgemeester. Sinds 1 januari vervult burgemeester Koos Wiersma deze rol tijdelijk met verve. Voor de nieuwe blijvende burgemeester is echter, in samenspraak met de inwoners van gemeente Westerkwartier, een profielschets opgesteld. Deze profielschets is tijdens de extra raadsvergadering op maandag 25 maart gepresenteerd en aangeboden aan commissaris van de Koning René Paas.

De afgelopen tijd heeft de gemeente aan de inwoners gevraagd mee te denken over het profiel van de nieuwe burgemeester. Op de digitale enquête hierover zijn rond de 725 reacties ontvangen. Daarnaast zijn met jongere en oudere inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners verdiepende gesprekken gevoerd. In de verdiepende gesprekken hebben de deelnemers aangegeven het belangrijk te vinden dat de burgemeester aandacht heeft voor alle dorpen en kernen, een gesprekspartner is voor jongeren en verbinding weet te leggen tussen de inwoners en de gemeente. Authenticiteit, natuurlijk leiderschap en zichtbaarheid is belangrijk in het winnen van het vertrouwen van de inwoners. De burgemeester staat tussen de mensen, is belangstellend en kan goed luisteren. Inzicht in maatschappelijke processen en verhoudingen is daarbij van groot belang. De burgemeester speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en vervult met natuurlijk enthousiasme representatieve taken. De kenmerken die het meest genoemd werden waren betrokken, een mensenmens, toegankelijk, verbindend, sociaal, vernieuwend, daadkrachtig, benaderbaar, empathisch en integer. Tijdens de raadsvergadering op maandag 25 maart werd de profielschets  gepresenteerd aan commissaris van de Koning René Paas. Hierbij lichtten de raadsleden de kenmerken toe. Volgens D66 fractievoorzitter Rogier van ’t Land is het vooral belangrijk dat de burgemeester een verbindende factor is tussen de vier voormalige gemeenten. “Het is niet makkelijk om een gevoel van verbondenheid te realiseren tussen 41 dorpen die uit vier verschillende gemeenten afkomstig zijn.” De gemeenteraad vindt het daarnaast belangrijk dat de nieuwe burgemeester woonachtig is in het Westerkwartier, of dit op korte termijn zal zijn. Hij of zij moet zich thuis voelen binnen de nieuwe gemeente en kunnen zeggen dat het Westerkwartier de mooiste gemeente is van het land. Volgens raadslid Peter Holsappel van de ChristenUnie bereikt de nieuwe burgemeester dit door onder andere actief deel te nemen aan tradities als het carbidschieten op oudjaarsdag. De vacature voor de nieuwe burgemeester staat uit in de Staatscourant tot 20 april. Commissaris van de Koning René Paas verwacht dat de sollicitatieprocedure voor de zomervakantie afgerond kan worden, zodat de nieuwe burgemeester in oktober aan de slag kan gaan. \lsdlocke