Knuppel ien t Hoenderhok

0
1450

Nog niet zo laang leden beerde ik over de rust die der vanuut de nije gemeente Westerkwartier stroalde. Wat lutje akkevietjes omtrent winkelsluten, ideetjes omtrent n gemeentehuus ien Oldekerk, mor verder gien reboellie. Dat werd veurege week ieneens aans toen Harm Beute uut de schoel klapte. Gien idee of er ‘uutlokt’ was deur n journalist of dat t zien eigen idee was, mor zien woorden logen der niet om. Hij klagt over laange vergoaderings, gebrek aan slagkracht, geneuzel en dat de organisoatie ronduut n chaos is. Financieel zigt er ok beren op e weg, want vanuut de veurmoalege gemeente Leek komt et ene noa t andere liek uut e kast. Hij geft verder aan dat de andere gemeentes de broafste jonkjes van e klas west bennen en hun ienwoners met OZB flink belast hemmen en dat de bewoners van Leek der met n koopke van òf kommen.

Nou is et natuurlek altied zo dat zo’n grote verandering eerst veur onrust zörgt. Elke ambtenoar moet zien eigen waark weer ien t gareel brengen, want der zillen hiel wat nije zoaken bij hem of heur ien e loa kommen. De foto van partner en kiender moet op t nije bureau en bij et kovviezetapparoat zie je allemoal nije minsen die ok groag even proaten willen. Dat kost tied!

Mor bliekboar kommen der ok veul ziekmeldings uut vot. Meschien medewerkers, die zich op hun nije stek nog niet as vis ien t wotter vulen. Aan e andere kaant bennen er ok ambtenoaren vertrokken, die prima waark deden en volgens Harm zitten er nou ok n poar op dood een spoor op n rangeerterrein. Voak worden dat soort luu dan ‘manager specioale projecten’ en die magen zich dan met dingen bemoeien die eileks niet zo spannend bennen. Het nije station aan de Lelylijn ien Leek is natuurlek n mooi project, mor ok de rondweg van Leek.

Dat Leek niet dik ien e slappe was zat, is al joaren bekend. Hiel voak most Leek bij gezoameleke initiatieven van de 4 gemeenten metzeilen ien e luwte van de rest. Schraalhans was keukenmeester en elk dubbeltje most wel drie keer omdraaid worden. Mor as er ien t verleden toezeggins doan bennen, dan had dat toch ien e veurbereiding op de nije gemeente boven wotter kommen moeten? De hiele politiek zat er toch op e neus en oren bij! Of zatten ze wat te sloapen op die ellenlaange vergoaderings.

Noa de berichten van Harm is elkeneen over hem henne valen. Vriend en vijand numen hem held, klokkenluder of roepen dat er zich ien e road beter loaten heuren moet. Ien elk geval, het spel is op e woagen. Het werd ok al n beetje saai, noa de roerege aanloop van de veurgoande joaren!

Nou mor hopen dat we snel een nije burgervader of moeder kriegen die met visie en de knoet sturing geft aan de gemeente en ons om de lastege klippen leiden kin. Dizze week leek het er eefkes op dat Erik Wiebes een boantje zoeken most, mor die kwam er weer met een ‘excuusje’ van òf.

Niet dat wij zo’n brekebeentje zoeken. Wij hemmen een persoon neudeg die van de streek holdt, niet te beroerd is om met de bewoners te proaten, mor ok niet bang is om te roepen: ‘Nou is et kloar, aan et waark jim !!’

Want spannende klussen genog. Wat te doen met de gasopslag Griepskerk. De NAM is ien gesprek met de omgeving. Kommerziel en Griepskerk hemmen al n informatieoavend had. Ien Pieterziel (dorpshuis De Wending, Schoolstraat 4) donderdag 13 juni en Nieziel (dorpshuis ’t Schanshuus, Hoofdstraat 83) donderdag 20 juni ken je tussen 17:00 en 20:00 laangskommen en metproaten. De NAM geft er zelf niet al te veul ruchtboarheid aan, mor ik zol er zeker eefkes hin goan. Aanmelden: e-mail sturen noar nam-communicatie@shell.com

  • Mientje: As je ien e stront roeren, begunt et vanzelf te stinken.