Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

0
186

“Het is belangrijk om meer met elkaar te gaan samenwerken”

STREEK – Vorige week maandag en dinsdag waren de kick-off bijeenkomsten voor het lokaal sportkakoord in de gemeente Westerkwartier. Verschillende personen en organisaties uit de domeinen sport, bewegen, welzijn, onderwijs en participatie waren uitgenodigd om te praten over de inhoud van het lokaal sportakkoord. In een lokaal sportakkoord staan afspraken tussen gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven over de sport in de nabije toekomst. “Als gemeente hebben we bewegen hoog in ons vaandel staan”, laat wethouder Elly Pastoor weten. “Wij vinden het dan ook heel belangrijk en nuttig om met een lokaal sportakkoord aan de slag te gaan”.

In 2018 is het ministerie van VWS, NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten begonnen met het Nationale Sportakkoord. Een akkoord met zes thema’s: Inclusief Sporten en Bewegen, Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale Sport- en Beweegaanbieders, Positieve Sportcultuur, Vaardig in Bewegen en Topsport die inspireert. “In dit nationaal sportakkoord worden gemeenten opgeroepen om lokaal een sportakkoord te sluiten en zo lokaal een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten”, vertelt Pastoor. “Als gemeente hebben we besloten hier graag mee bezig te gaan. Zoals ik al aangaf vinden wij bewegen heel belangrijk. Daarnaast vinden we dat kinderen vroeg moeten beginnen met bewegen. Vele inwoners van zowel Nederland als de gemeente Westerkwartier lijden aan bewegingsarmoede. Dat heeft invloed op zowel de lichamelijke- als geestelijke gesteldheid. Wij werken dan ook graag mee aan initiatieven die sport en bewegen bevorderen”.

Voor de gemeenten die starten met het lokaal sportakkoord heeft het Rijk een budget beschikbaar gesteld. Dit om deelname te stimuleren en sport- en beweegactiviteiten een extra impuls te geven. “We moesten ons als gemeente hiervoor rond maart inschrijven, maar dat was nog een hele klus”, lacht Pastoor. “Doordat we begin dit jaar een nieuwe gemeente zijn geworden, kostte het veel tijd om alles voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk hebben we ons op het allerlaatste moment kunnen intekenen”. De aanvraag van de gemeente Westerkwartier werd gehonoreerd, waardoor het proces van het lokaal sportakkoord kon beginnen. Om dit proces te ondersteunen werd Karin Zwart van Huis voor de Sport Groningen aangewezen als sportformateur. “Gedurende het hele proces ben ik de persoon om de gemeente en andere betrokkenen te helpen en adviseren”, laat Zwart weten. “Dit doe ik totdat het lokaal sportakkoord er daadwerkelijk ligt”.

Tijdens de bijeenkomsten van vorige week werden de eerste stappen gezet richting het lokaal sportakkoord. In totaal waren er op de bijeenkomsten samen zo’n honderd man aanwezig. “Dat is echt boven verwachting”, laat Zwart weten. “Het publiek was ook heel breed. Onder andere sportclubs, onderwijs-, en zorginstellingen waren van de partij. Het is fantastisch dat zoveel mensen hierop af kwamen. Het is namelijk belangrijk dat de gehele gemeente bij het proces betrokken raakt. De bijeenkomsten waren bovendien een moment van elkaar ontmoeten en elkaar inspireren”. Tijdens de kick-off gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over wat de wensen van de betrokkenen zijn op het gebied van sport- en bewegen. Het lokaal sportakkoord komt namelijk tot stand op basis van de wensen van de inwoners van de gemeente Westerkwartier. “Het is echt een akkoord dat door ons samen wordt bepaald”, gaat Zwart verder. “De gemeente, maatschappelijke-, en sportorganisaties samen. We gaan met elkaar in gesprek, zodat iedereen straks tevreden is met het lokaal sportakkoord. Dat is ook het mooie. Samen kijken we waar we naar toe willen”. Bij de bijeenkomsten waren ook diverse betrokkenen van inclusief bewegen aanwezig. Een mooie ontwikkeling, volgens Pastoor. “Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen met sporten en bewegen. Niet iedereen hoeft topsporter te zijn, het gaat erom dat je lekker kunt bewegen. Met het lokaal sportakkoord willen we er voor iedereen zijn, dus ook voor mensen met een beperking”, aldus de wethouder.

Na de kick-off bijeenkomsten gaven ruim dertig aanwezigen aan graag bij het proces van het lokaal sportakkoord betrokken te blijven. “Tijdens de bijeenkomsten zijn de wensen van de verschillende partijen aan bod gekomen”, legt Zwart uit. “Het vervolg is dat we op basis van deze wensen en andere aangegeven punten afspraken gaan maken. Deze afspraken vormen dan uiteindelijk het lokaal sportakkoord. Dat is niets meer dan een praktisch akkoord met afspraken dat in de praktijk te bewerkstelligen is”. Pastoor is blij dat zoveel inwoners van de gemeente Westerkwartier bij de bijeenkomsten aanwezig waren. “Het is ontzettend belangrijk om samen dit proces in te gaan”, laat de wethouder weten. “Het gaat om wat de mensen zeggen. Wij kunnen als gemeente wel wat aandragen, maar dat is in dit geval niet de bedoeling. De betrokkenen weten vaak zelf heel goed wat ze willen. We gaan deze ideeën samen vormgeven en de gemeente zorgt ervoor dat het op papier komt. Op deze manier kom je tot het beste resultaat”.

De bijeenkomsten van vorige week waren een goede start in het proces van het lokaal sportakkoord. Een mooi begin van een hoopvolle toekomst op het gebied van sport- en bewegen. “Het doel is om een goede samenwerking tussen verschillende sportverenigingen, onderwijs- en maatschappelijke instellingen te creëren”, laat Pastoor weten. “Dat is denk ik ook waar de betrokkenen behoefte aan hebben. Onlangs was ik bijvoorbeeld bij TC Nienoord. De club gaf aan om met alle tennisverenigingen in de regio om tafel te gaan om gebruik te maken van elkaars expertise. Dat is naar mijn idee een heel goed initiatief en zoiets zou prima in een lokaal sportakkoord kunnen worden vastgelegd”. Het lokaal sportakkoord moet rond april volgend jaar worden ingediend. Op basis daarvan krijgt de gemeente Westerkwartier wederom een budget om het plan uit te voeren. “Het is ontzettend belangrijk dat we meer met elkaar gaan samenwerken. We kunnen veel meer van elkaar leren en elkaar inspireren. Daar helpt het lokaal sportakkoord heel goed bij”, aldus  Pastoor.