Overdracht dorpskerk Grijpskerk naar Stichting Oude Groninger Kerken

0
50
SOGK kerk enn pastorie te Grijpskerk

GRIJPSKERK – Op vrijdag 8 november draagt de Protestantse Gemeente Grijpskerk en omstreken de kerk, kerkhof en de bijbehorende gebouwen over aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Met deze overdracht heeft de SOGK 92 kerken, twee synagogen, 57 kerkhoven/begraafplaatsen en negen (vrijstaande) torens in haar bezit. Na de overdracht gaat een nog te vormen plaatselijke commissie aan de slag om activiteiten in deze kerk te (blijven) organiseren.

In 2012 fuseerde de hervormde gemeente van Grijpskerk e.o. met de gereformeerde kerken van Grijpskerk en Pieterzijl. In 2017 volgde de fusie met de gereformeerde kerken van Niezijl en Kommerzijl. Afgelopen jaar is, na veel overleg, besloten als kerkelijke gemeente verder te gaan met het kerkgebouw aan de Nicolaas Grijpstraat. Deze kerk is vermoedelijk rond het jaar 1500 gesticht door Nicolaas Grijp. In 1582, in de strijd van de tachtig jarige oorlog, werd het kerkje verwoest door plunderende benden. Tussen 1607 en 1614 werd de kerk op dezelfde plek weer opgebouwd onder leiding van de jonker Everhardt van Asschendorp, zoals blijkt uit de gevelsteen boven de west-ingang. Op de toren prijkt een gouden vleugelloze griffioen of grijpvogel als windvaan. Het kerkhof om de kerk was oorspronkelijk omgeven door een gracht. Omdat er rond 1845 een straatweg (meer een grindweg) naar Friesland door het dorp aangelegd werd, moest de gracht gedempt worden. Anders zou er te weinig ruimte voor het verkeer zijn. In 1832 bouwden de orgelmakers L.J. en J. van Dam voor deze kerk een orgel met twee klavieren. In 1868 is dit orgel door Petrus van Oekelen aangepast.

De Protestantse Gemeente van Grijpskerk zal het kerkgebouw de komende jaren zo’n vijftien tot twintig maal per jaar blijven gebruiken voor kerkdiensten. Daarnaast zal het gebouw naar verwachting gebruikt worden voor rouw- en trouwdiensten en voor overige activiteiten.