Westerkwartier en Noordenveld stappen niet naar Raad van State

0
70

“Minister heeft goed onderzoek laten doen”

STREEK – De gemeente Westerkwartier en Noorden hebben besloten niet in beroep te gaan tegen het besluit over gasopslag Norg. In het besluit van minister Eric Wiebes staat dat gasopslag Norg haar capaciteit voor gasopslag van 5 naar 6 miljard kubieke meter mag verruimen. Op deze manier kan de afbouw van het Groningenveld versneld plaatsvinden. De reden dat beide gemeenten niet in gaan tegen het besluit, ligt hem in de haalbaarheid van een juridisch beroep.

De minister schrijft verder in zijn besluit dat uitbreiding van de gasopslag noodzakelijk is voor de zo spoedig mogelijke afbouw van het Groningenveld en de algemene leveringszekerheid. Hij acht de risico’s beperkt en binnen de veiligheidsnorm. Na onderzoek van de gemeenten blijkt de juridische kans van slagen bij een beroep bij de Raad van State ‘vrijwel nihil’. Zo zouden er onvoldoende juridische gronden zijn, omdat onder meer de Technische Commissie Bodembeweging, het Staatstoezicht op de Mijnen en de Mijnraad het besluit van de minister steunen. Ondanks dat beide gemeenten niet naar de Raad van State stappen, geven ze aan ‘allerminst gerustgesteld’ te zijn door de reactie op de zienswijze van de gemeenten. Zo gaven de gemeenten aan niet te willen dat de problemen verschoven worden van Groningen naar Drenthe, vonden ze de monitoring van de opslag onvoldoende en wilden zij een verbod op commercieel verhandelen van gas uit de opslag. Ook is een snelle en correcte schadeafhandeling een belangrijk punt voor de gemeenten.

Het is voor Noordenveld en Westerkwartier van belang dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) concrete maatregelen neemt. Maatregelen die tegemoet komen aan de zorgen van inwoners over de gasopslag Norg. Daar is door Noordenveld en Westerkwartier versterkt mee aan de gang gegaan. Gesprekken met het Ministerie van Economische Zaken heeft de gemeenten enigszins gerust weten te stellen. Zo heeft het ministerie toegezegd dat de opslag niet voor commerciële doeleinden zal worden gebruikt. Ook wil het ministerie concrete afspraken maken over uitbreiding van het monitoringssysteem en in gesprek met lokale bestuurders en inwoners om afspraken te maken over onder andere communicatie en transparantie.

Wethouder Hielke Westra van de gemeente Westerkwartier gaf aan dat zij zich hebben laten overtuigen door uitvoerig onderzoek. “De minister heeft een slag geslagen door goed onderzoek te laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat het met de extra risico’s mee valt”. De wethouder noemde de kans op mogelijke extra risico’s van een ‘acceptabel’ niveau. Op de vraag of hij het niet ziet als het verschuiven van een probleem, antwoordde hij ontkennend. “Gaswinning is iets heel anders dan opslag. In het Groningenveld ging het om winning, in Langelo gaat het om opslag. De extra opslag aldaar heeft een positief effect winning in Groningen. En dat is positief voor de inwoners in het noordoosten van onze gemeente”. Tot slot gaf Westra aan te blijven optrekken met de gemeente Noordenveld.

In een toelichtende brief wil het Ministerie de onduidelijkheid en de zorgen van de inwoners wegnemen ten aanzien van de gasopslag. Het definitieve instemmingsbesluit is tijdelijk en uiterlijk 1 april 2022 moet een geactualiseerd opslagplan worden ingediend. Hierbij wordt gekeken naar de huidige situatie waarin de rol van de gasopslag van (inter)nationaal belang is in relatie tot de afbouw van het Groningenveld en de algemene leveringszekerheid. Dan kijkt de minister ook naar de rol van de opslag na 2022 en de sluiting ervan op termijn.