Onvrede tijdens bijeenkomst Wonen in Grijpskerk

0
135

GRIJPSKERK – De door de dorpscoöperatie ‘Grijpskerk Verbonden’ georganiseerde bijeenkomst over het thema Wonen in Grijpskerk op maandag 11 november werd goed bezocht door zowel jongeren als senioren uit het dorp. Vertegenwoordiger van woningbouwcoöperatie Wold en Waard, de heer Ronco Mulder, gaf uitgebreid informatie over hoe het zit met de wachtlijsten voor een te verkrijgen huurwoning, de hoogte van de huur en boven welk inkomen men niet meer in aanmerking komt voor een huurwoning. Daaruit blijkt dat men zo’n één tot anderhalf jaar moet wachten om voor een sociale huurwoning in Grijpskerk in aanmerking te komen.

Na de woorden van Mulder gaf mevrouw Afke van der Veen, vertegenwoordiger van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorg (NNCZ), een uitgebreide toelichting over het toewijzingsbeleid van de aanleunwoningen nabij De Nieuwe Wierde, de wachtlijst en de hoogte van de huren. Met een verwachte verdubbeling van het aantal 75 plussers de komende 10 jaar, zal de wachtlijst die nu al aanzienlijk is, voor deze aanleunwoningen verder oplopen, werd door mevrouw Euving, eveneens van de NNCZ geconcludeerd. Daarbij worden ook alleen mensen tot een inkomen van ca bruto 40.000 euro geholpen als het gaat om een (passende) woning. Dit geldt dus zowel voor een reguliere huurwoning als voor een aanleunwoning.

Dat daardoor voor een aanzienlijk deel van bijvoorbeeld de oudere inwoners geen mogelijkheden zijn in Grijpskerk, zowel in de koop als in de huursector, veroorzaakte een sfeer van onvrede en onbegrip bij de aanwezigen. Men wacht al zo lang, wil graag in Grijpskerk blijven wonen en heeft het gevoel dat er niets gebeurd op het gebied van wonen voor hun. Dorpsbewoners zien in de dorpen in de omgeving dat er wel gebouwd wordt, maar niet in Grijpskerk. Van een goede doorstroming op de woningmarkt, met name van belang voor starters, is daardoor geen sprake. Ook starters verlaten het dorp daardoor noodgedwongen. Ook de slechte communicatie vanuit de gemeente werd door de aanwezigen als een gemis ervaren. De gemeente was op deze avond ook de grote afwezige.

Als laatste die avond gaven een aantal lokale makelaars, bij monde van de heren G.B. Doornbosch en D. Dijkstra, zicht op hoe de woningmarkt op dit moment functioneert. Geconstateerd werd dat, ondanks dat de vraag naar woningen er duidelijk wel is, er in feite al in een reeks van jaren te weinig beweging/inzet van de gemeente is geweest om het dorp op dit terrein leefbaar te houden. Weliswaar is er al jaren sprake van het te ontwikkelen plan Meindertsma, maar ook dat is een zaak van lange adem. De vraag is ook of dit voldoende soelaas biedt, qua prijzen, voor de echte starter op de woningmarkt.

Naast de vele goede informatie, die door de verschillende partijen werd gegeven, werd ook duidelijk dat er nog heel veel moet gebeuren op het gebied van wonen in Grijpskerk.