Nautilus College Zuidhorn zet met nieuwe onderwijsmethode kinderen in hun kracht

0
133

“De kinderen leren hoe zij met ieder ander de samenleving kunnen vormen”

ZUIDHORN – Sinds dit schooljaar is er een nieuwe basisschool in Zuidhorn. In het authentieke schoolgebouw aan de Geert Waldastraat bevindt zich sinds augustus het Nautilus College. Een school die een nieuwe vorm van onderwijs biedt en op deze wijze de kinderen in hun kracht wil zetten. “Bij ons op school kunnen kinderen ontdekkend en spelend leren”, vertelt directrice Tamara de Haan. “We willen de nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelen, waardoor ze eveneens gemotiveerder raken om te leren. In deze onderwijsvorm moet naar school gaan geen verplichting zijn, maar moeten kinderen het zelf willen. Dat is ontzettend belangrijk”.

Het Nautilus College in Zuidhorn is onderdeel van Stichting Quadraten, die deze nieuwe onderwijsvorm ook heeft opgepakt. De wens om hiermee te starten speelde al een aantal jaren, maar afgelopen augustus konden dan eindelijk de eerste kinderen verwelkomd worden. “Het idee is een paar jaar geleden ontstaan, omdat er vanuit verschillende groepen vraag was naar vernieuwend onderwijs”, legt De Haan uit. “Diverse partijen hebben toen gekeken hoe ze hier invulling aan konden geven en uiteindelijk heeft Stichting Quadraten het onder zijn hoede genomen. Afgelopen augustus zijn we begonnen met 22 leerlingen. Wat belangrijk is, is dat we in deze onderwijsmethode werken vanuit één leerlijn. Hierdoor zijn er geen verschillende jaargroepen (groep 1 t/m 8), zoals je op reguliere basisscholen ziet”. Op het Nautilus College werken de leerlingen in principe vanuit één groep, waar de kinderen op hun eigen niveau werken. Ze ‘leven’ als het ware door elkaar heen. “Soms splitsen we de groep wel op in twee basisgroepen”, gaat De Haan verder. “Dan maken we onderscheid tussen onder- en bovenbouw. Dat is bij sommige vakken nodig, waar een bepaalde uitleg wordt gegeven”.

Het vernieuwde, themagerichte onderwijs houdt in dat kinderen op een ontdekkende en spelende wijze kunnen leren. Daarnaast wil de school de nieuwsgierigheid van de leerlingen prikkelen en wordt het onderwijs aangeboden op het niveau waarop de kinderen zitten, los van de leeftijd. “Op deze manier hebben de leerlingen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen”, laat De Haan weten. “De kinderen leren hoe zij met ieder ander de samenleving kunnen vormen. In de maatschappij zijn er namelijk ook heel veel verschillen tussen mensen. Bij ons op school leren ze al vroeg hiermee om te gaan. De leerlingen leren dat ze respectvol met elkaar om moeten gaan en samen met elkaar moeten leven. De school is op deze manier als het ware de samenleving in het klein”. Op het Nautilus College wordt, net als op andere basisscholen, gewoon regulier onderwijs gegeven. De ‘normale’ vakken zoals taal, rekenen, biologie en aardrijkskunde komen aan bod. “Bij ons gaan we echter wat praktischer met deze vakken om”, gaat de directrice verder. “Het begint met het concrete. Het is meer beeldend en er wordt minder gebruik gemaakt van boeken. In de eerste maanden hebben we gemerkt dat kinderen dit ook leuker vinden en er bovendien meer een beeld bij krijgen. En dat is juist hetgeen we willen bereiken”.

Momenteel wordt er op het Nautilus College lesgegeven aan kinderen van 4 tot 12 jaar. De leerlingen, die veelal van andere basisscholen zijn overgekomen, zijn blij met de manier van lesgeven op het Nautilus. “Op mijn oude school was ik vaak alleen maar bezig met schriftjes”, vertelt één van de kinderen. “Hier is het wat meer vrij en kan ik ook wat creatiever omgaan met de dingen die ik doe”. “Ik kan me goed voorstellen dat leerlingen zich hier wat vrijer voelen”, vertelt De Haan. “Hier mogen ze namelijk hun eigen identiteit ontwikkelen. Er is geen goed of slecht en dat maakt ons denk ik wel uniek”. Daar waar afgelopen zomer gestart is met de leeftijdsgroep 4 tot 12 jaar, wordt dit op korte termijn uitgebreid. Onlangs is het college, samen met Stichting Quadraten, een samenwerking aangegaan met kinderopvang SKSG. Binnenkort gaat de kinderopvang zich ook vestigen in hetzelfde gebouw aan de Geert Waldastraat. “Op deze manier hebben we ook de mogelijkheid om kinderen tussen de 0 en 4 jaar te begeleiden”, gaat de directrice verder. “En bovendien kunnen kinderen tot 12 jaar na schooltijd ook bij SKSG terecht. Hierdoor wordt het voor ouders ook aantrekkelijk om deze school voor de kinderen te kiezen”.

Het onderwijs dat wordt gegeven op de school wordt momenteel bekostigd door Stichting Quadraten. Dit is voor een traject van twee jaar. “Daarna moeten we draaien vanuit een reguliere school”, vertelt De Haan. “Over twee jaar hopen we dat dan ook te kunnen bewerkstelligen. Ons doel is om dan ook zo’n zestig leerlingen te hebben. Naar mijn idee is dat een goede basis om voort te bestaan”. Zestig kinderen op een school klinkt misschien weinig, maar veel meer hoeft ook niet van de directrice. “We moeten namelijk ook niet te groot worden”, gaat De Haan verder. “Als we een school worden met 300 leerlingen, dan gaat dat ook ten koste van onze onderwijsvorm. Wel zouden we in de toekomst een doorgaande leerlijn willen ontwikkelen voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Op deze manier vormen we echt een integraal kindcentrum”.

Ouders en kinderen die een kijkje willen nemen bij het Nautilus College zijn op 11 december van harte welkom, wanneer de school een open middag organiseert. Tussen 12.30 en 15.30 uur opent het Nautilus haar deuren voor belangstellenden. “Op deze manier kan men de school in bedrijf zien, maar kunnen ouders ook met ons in gesprek gaan”, aldus De Haan.